Tổng quan về API Google Drive

API Google Drive cho phép bạn tạo các ứng dụng tận dụng bộ nhớ trên đám mây của Google Drive. Bạn có thể phát triển các ứng dụng tích hợp với Drive và tạo chức năng mạnh mẽ trong ứng dụng bằng API Drive.

Sơ đồ này cho thấy mối quan hệ giữa ứng dụng Drive, API Drive và Drive:

Giới thiệu về Google Drive
Hình 1. Sơ đồ mối quan hệ với Google Drive.

Các thuật ngữ này xác định các thành phần chính được minh hoạ trong Hình 1:

Google Drive
Dịch vụ lưu trữ tệp trên đám mây của Google cung cấp cho người dùng một không gian lưu trữ cá nhân có tên là Drive của tôi và lựa chọn truy cập vào các thư mục dùng chung cộng tác, gọi là bộ nhớ dùng chung.
API Google Drive
API REST cho phép bạn tận dụng bộ nhớ Drive ngay trong ứng dụng.
Ứng dụng Google Drive
Một ứng dụng dùng Drive làm giải pháp lưu trữ.
Giao diện người dùng của Google Drive
Giao diện người dùng của Google giúp quản lý các tệp lưu trữ trên Drive. Nếu ứng dụng của bạn là ứng dụng dạng trình chỉnh sửa, chẳng hạn như bảng tính hoặc trình xử lý văn bản, thì bạn có thể tích hợp với giao diện người dùng của Drive để tạo và mở tệp trong ứng dụng.
Drive của tôi
Vị trí bộ nhớ Drive mà một người dùng cụ thể sở hữu. Các tệp được lưu trữ trên Drive của tôi có thể được chia sẻ với những người dùng khác, nhưng quyền sở hữu nội dung vẫn chỉ thuộc về một người dùng cá nhân.
OAuth 2.0
Giao thức uỷ quyền mà API Google Drive yêu cầu để xác thực người dùng ứng dụng của bạn. Nếu sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google, thì ứng dụng của bạn sẽ xử lý quy trình OAuth 2.0 và mã truy cập ứng dụng.
Bộ nhớ dùng chung
Một vị trí bộ nhớ Drive sở hữu các tệp mà nhiều người dùng cộng tác trên đó. Bất kỳ người dùng nào có quyền truy cập vào bộ nhớ dùng chung đều có quyền truy cập vào tất cả các tệp trong bộ nhớ dùng chung đó. Người dùng cũng có thể được cấp quyền truy cập vào từng tệp bên trong bộ nhớ dùng chung.

Bạn có thể làm gì với API Drive?

Bạn có thể sử dụng API Drive để:

  • Tải tệp xuống từ Drive và tải tệp lên Drive.
  • Tìm kiếm tệp và thư mục lưu trữ trong Drive. Tạo các truy vấn tìm kiếm phức tạp để trả về bất kỳ trường siêu dữ liệu tệp nào trong tài nguyên Files (Tệp).
  • Cho phép người dùng chia sẻ tệp, thư mục và ổ đĩa để cộng tác trên nội dung.
  • Kết hợp với API Bộ chọn của Google để tìm kiếm tất cả tệp trong Drive, sau đó trả về tên tệp, URL, ngày sửa đổi gần đây nhất và người dùng.
  • Tạo lối tắt của bên thứ ba là các đường liên kết ngoài đến dữ liệu được lưu trữ bên ngoài Drive, trong một hệ thống lưu trữ dữ liệu hoặc bộ nhớ trên đám mây khác.
  • Tạo một thư mục Drive chuyên dụng để lưu trữ dữ liệu dành riêng cho ứng dụng, từ đó khiến ứng dụng không thể truy cập vào tất cả nội dung của người dùng được lưu trữ trong Drive.
  • Tích hợp ứng dụng hỗ trợ Drive với giao diện người dùng Drive bằng giao diện người dùng Google Drive. Đây là giao diện người dùng web chuẩn của Google mà bạn có thể dùng để tạo, sắp xếp, khám phá và chia sẻ các tệp trên Drive.
  • Áp dụng nhãn cho tệp trên Drive, đặt giá trị cho trường nhãn, đọc các giá trị của trường nhãn trên tệp và tìm tệp bằng các cụm từ siêu dữ liệu nhãn được xác định theo cách phân loại nhãn tuỳ chỉnh.
Bạn muốn xem cách API Google Drive hoạt động?
Kênh Nhà phát triển Google Workspace cung cấp video về mẹo, thủ thuật và các tính năng mới nhất.
  • Để tìm hiểu về cách phát triển bằng API của Google Workspace, bao gồm cả cách xử lý hoạt động xác thực và uỷ quyền, hãy tham khảo bài viết Phát triển trên Google Workspace.

  • Để tìm hiểu cách định cấu hình và chạy một ứng dụng API Google Drive đơn giản, hãy đọc bài viết Tổng quan về Bắt đầu nhanh.