Dyski współdzielone – omówienie

Dysk współdzielony to struktura organizacyjna na Dysku Google, która funkcjonuje równolegle do folderu Mój dysk. Dyski współdzielone obsługują pliki należące do organizacji, a nie do poszczególnych użytkowników. Pojedynczy plik może być uporządkowany na dysku współdzielonym lub na Moim dysku, ale nie jako jeden z tych elementów. Jednak skróty Dysku pozwalają wskazywać pliki lub foldery z dysków współdzielonych na Mój dysk lub odwrotnie.

Kontrola dostępu

Dyski współdzielone korzystają z modelu uprawnień podobnie jak inne materiały na Dysku. W przeciwieństwie do plików na Moim dysku grupa użytkowników jest właścicielem treści na dysku współdzielonym. Więcej informacji o uprawnieniach znajdziesz w artykule Udostępnianie plików, folderów i dysków.

Rozpowszechnianie uprawnień

Tak jak elementy na Moim dysku, uprawnienia dotyczące elementów nadrzędnych są rozpowszechniane w dół do elementów podrzędnych. Uprawnienia na dysku współdzielonym są jednak bardzo szczegółowe. Na przykład w przypadku użytkownika, który pełni rolę komentatora dysku współdzielonego, poziom dostępu w innym miejscu w hierarchii folderów nie może zostać zmniejszony. Może on jednak zwiększyć dostęp do określonych plików.

Pliki na dysku współdzielonym muszą mieć dokładnie 1 element nadrzędny. Oznacza to, że pliki na tym dysku współdzielonym należą do jednego dysku współdzielonego i znajdują się w jednej lokalizacji na tym dysku. Użycie jednej lokalizacji upraszcza reguły uprawnień dotyczące plików na dysku współdzielonym.

Dostęp użytkowników a plików

Istnieją 2 klasy Uprawnienia na dyskach współdzielonych:

  • Uprawnienia użytkowników dotyczą użytkowników, którym przyznano dostęp do dysku współdzielonego (bezpośrednio lub przez grupę). Użytkownicy mogą wyświetlać metadane dysku współdzielonego, takie jak nazwa dysku współdzielonego. Użytkownicy dysku współdzielonego mają dostęp do wszystkich znajdujących się na nim plików. Zależą one od poziomu dostępu w zależności od uprawnienia role przyznanego użytkownikowi, takiego jak „komentujący” lub „czytelnik”.
  • Uprawnienia dostępu do plików dotyczą użytkowników, którym przyznano dostęp do podzbioru plików na dysku współdzielonym. Na przykład udostępnienie użytkownikowi pojedynczego pliku umożliwia uzyskanie dostępu do pliku.

Użytkownik może korzystać z dysku współdzielonego oraz mieć uprawnienia dostępu do plików na tym dysku. Uprawnienia dostępu do plików mogą zostać zastąpione, jeśli użytkownik udzieli dostępu do dysku współdzielonego, który zapewnia mu wyższy poziom dostępu. Te uprawnienia do plików zostają cofnięte, gdy użytkownik przestanie być użytkownikiem dysku współdzielonego lub jego poziom dostępu zostanie zmniejszony.

Określone role dysków współdzielonych

Tak jak w przypadku elementów na Moim dysku, każdy użytkownik otrzymuje określoną rolę. Do dysków współdzielonych dodano 2 dodatkowe role:

  • Rola fileOrganizer pozwala użytkownikom porządkować pliki na dysku współdzielonym i przenosić je do kosza.
  • Rola organizer zapewnia takie same uprawnienia jak fileOrganizer, a dodatkowo umożliwia użytkownikom trwałe usuwanie treści oraz modyfikowanie nazwy dysku współdzielonego i członkostwa.

Rola owner nie jest dozwolona na dyskach współdzielonych.

Więcej informacji o możliwościach różnych ról na dysku współdzielonym znajdziesz w artykule Role.

Reguły członków i organizatorów

Dyski współdzielone zawierają pola organizerCount i memberCount. Wartości tych pól mogą określać, kto ma dostęp do dysku współdzielonego. Oto reguły dotyczące pól organizerCount i memberCount:

  • Tylko administratorzy mogą zarządzać dyskiem współdzielonym o zerowym organizerCount.
  • Tylko administratorzy mogą uzyskać dostęp do dysku współdzielonego o zerowym memberCount.
  • Tylko administratorzy mogą uzyskać dostęp do dysku współdzielonego o wartości organizerCount lub memberCount większej niż 0, jeśli pozostałe uprawnienia dotyczą pustych grup lub użytkowników zewnętrznych dodanych przed wyłączeniem udostępniania poza domenę.
  • Pola organizerCount i memberCount nie rozróżniają członków organizacji i użytkowników zewnętrznych.
  • Elementy zapisane w uprawnieniach pliku mają dostęp do plików na dysku współdzielonym o zerowej wartości memberCount.