התקנת ספריות הלקוח של Google Drive

Google Drive API מבוסס על HTTP ועל JSON, כך שכל לקוח HTTP סטנדרטי יכול לשלוח אליו בקשות ולנתח את התשובות.

עם זאת, ספריות הלקוח של Google API מספקות שילוב טוב יותר של שפה, אבטחה משופרת ומאפשרות ביצוע קריאות המחייבות הרשאת משתמש. ספריות הלקוח משתמשות למוסכמות הטבעיות של כל שפה נתמכת ומצמצמות את הקוד הסטנדרטי שצריך לכתוב. ספריות הלקוח זמינות בכמה שפות תכנות. כשמשתמשים בהם, לא צריך להגדיר בקשות HTTP ולנתח את התשובות באופן ידני.

מידע נוסף על ספריות הלקוח ב-Cloud ועל ספריות הלקוח הישנות של Google API זמין במאמר הסבר על ספריות לקוח.

ספריות לקוח

ב-Drive יש ספריות לקוח לשפות הבאות. בוחרים את שפת התכנות שבה רוצים להשתמש.

Dart

אתם יכולים לקבל את ספריית הלקוח העדכנית של Google Drive API ל-Dart.

מריצים את הפקודה הבאה כדי להתקין את ספריית הלקוח הזו בסביבה של Dunt:

dart pub add googleapis

מריצים את הפקודה הבאה כדי להתקין את ספריית הלקוח הזו בסביבה של Flutter:

flutter pub add googleapis

דוגמאות קוד

כדי לראות או לקבל דוגמאות קוד נפרדות, ראו googleapis.dart מאגר של GitHub.

תיעוד של ספריית הלקוח

למידע נוסף, עיינו במסמכי התיעוד של ספריית הלקוח.

Go

אתם יכולים להוריד את ספריית הלקוח העדכנית של Google Drive API עבור Go.

מריצים את הפקודה הבאה כדי להתקין API וגרסה של אותו API בסביבה שלכם:

go get google.golang.org/api/urlshortener/v1

דוגמאות קוד

כדי לראות או לקבל דוגמאות קוד נפרדות, ראו google-api-go-client מאגר של GitHub.

תיעוד של ספריית הלקוח

למידע נוסף, עיינו במסמכי התיעוד של ספריית הלקוח.

Java

אתם יכולים לקבל את ספריית הלקוח העדכנית של Google Drive API ל-Java.

כדי להשתמש ב-Maven, צריך להוסיף את השורות הבאות לקובץ pom.xml:

<project>
 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>com.google.apis</groupId>
   <artifactId>google-api-services-drive</artifactId>
   <version>v3-rev20240509-2.0.0</version>
  </dependency>
 </dependencies>
</project>

כדי להשתמש ב-Gradle, צריך להוסיף את השורות הבאות לקובץ build.gradle:

repositories {
 mavenCentral()
}
dependencies {
 implementation 'com.google.apis:google-api-services-drive:v3-rev20240509-2.0.0'
}

דוגמאות קוד

כדי לראות או לקבל דוגמאות קוד נפרדות, ראו google-api-java-client-services מאגר של GitHub.

תיעוד של ספריית הלקוח

למידע נוסף, עיינו במסמכי התיעוד של ספריית הלקוח.

JavaScript

אתם יכולים לקבל את ספריית הלקוח העדכנית של Google Drive API ל-JavaScript.

יש להשתמש ב-gapi.client.request כדי לשלוח בקשות לספריית הלקוח של JavaScript.

דוגמאות קוד

כדי לראות או לקבל דוגמאות קוד נפרדות, ראו google-api-javascript-client מאגר של GitHub.

‎.NET

אתם יכולים להוריד את ספריית הלקוח העדכנית של Google Drive API ל-NET.

מריצים את הפקודה הבאה כדי להתקין את החבילה הזו בסביבה.

dotnet add package Google.Apis --version 1.68.0

למידע על שיטות התקנה חלופיות, תוכלו לעיין בדף Google.Apis NuGet.

דוגמאות קוד

כדי להציג או לקבל דוגמאות קוד נפרדות, היכנסו לדף Get started (התחלה).

תיעוד של ספריית הלקוח

למידע נוסף, עיינו במסמכי התיעוד של ספריית הלקוח.

Node.js

אתם יכולים להוריד את ספריית הלקוח העדכנית של Google Drive API ל-Node.js.

מריצים את הפקודה הבאה כדי להתקין את ספריית הלקוח הזו בסביבה:

npm install @googleapis/drive

דוגמאות קוד

כדי לראות או לקבל דוגמאות קוד נפרדות, ראו google-api-nodejs-client מאגר של GitHub.

תיעוד של ספריית הלקוח

למידע נוסף, עיינו במסמכי התיעוד של ספריית הלקוח.

Obj-C

אתם יכולים לקבל את ספריית הלקוח העדכנית של Google Drive API ל-Objective-C ל-REST.

אם אתם בונים מ-CocoaPods, עליכם להוסיף את הפוד הנדרש ל-Podfile בסביבה שלכם:

pod 'GoogleAPIClientForREST/Drive'

דוגמאות קוד

כדי לראות או לקבל דוגמאות קוד נפרדות, ראו google-api-objectivec-client-for-rest מאגר של GitHub.

תיעוד של ספריית הלקוח

למידע נוסף, עיינו במסמכי התיעוד של ספריית הלקוח.

PHP

אתם יכולים לקבל את ספריית הלקוח העדכנית של Google Drive API ל-PHP.

כדי להשתמש ב-Composer, מריצים את הפקודה הבאה כדי להתקין את ספריית הלקוח הזו בסביבה:

npm install @googleapis/drivecomposer require google/apiclient:^2.15.0

כדי להוריד ולהתקין את הגרסה במקום זאת, צריך לחלץ את קובץ ההורדה ולכלול את הטוען האוטומטי בפרויקט:

require_once '/path/to/google-api-php-client/vendor/autoload.php';

דוגמאות קוד

כדי לראות או לקבל דוגמאות קוד נפרדות, ראו google-api-php-client מאגר של GitHub.

תיעוד של ספריית הלקוח

למידע נוסף, עיינו במסמכי התיעוד של ספריית הלקוח.

Python

אתם יכולים לקבל את ספריית הלקוח העדכנית של Google Drive API ל-Python.

מתקינים את ספריית הלקוח הזו ב-virtualenv בסביבה באמצעות pip.

כדי להתקין ב-Mac או Linux:

pip3 install virtualenv
virtualenv <your-env>
source <your-env>/bin/activate
<your-env>/bin/pip install google-api-python-client

כדי להתקין ב-Windows:

pip install virtualenv
virtualenv <your-env>
<your-env>\Scripts\activate
<your-env>\Scripts\pip.exe install google-api-python-client

דוגמאות קוד

כדי לראות או לקבל דוגמאות קוד נפרדות, ראו google-api-python-client מאגר של GitHub.

תיעוד של ספריית הלקוח

למידע נוסף, עיינו במסמכי התיעוד של ספריית הלקוח.

Ruby

אתם יכולים לקבל את ספריית הלקוח העדכנית של Google Drive API עבור Ruby.

כדי להשתמש ב-gem install, מריצים את הפקודה הבאה על מנת להתקין את ספריית הלקוח הזו בסביבה:

gem install google-apis-drive_v3 -v 0.5.0

כדי לדרוש את הקובץ במקום זאת, מוסיפים אותו ל-Gemfile, מוסיפים לפרויקט את הצהרת נדרש ויוצרים את השירות באופן הבא:

require 'google/apis/drive_v3'
drive = Google::Apis::DriveV3::DriveService.new

דוגמאות קוד

כדי לראות או לקבל דוגמאות קוד נפרדות, ראו google-api-ruby-client מאגר של GitHub.

תיעוד של ספריית הלקוח

למידע נוסף, עיינו במסמכי התיעוד של ספריית הלקוח.