Google Keep API משמש בסביבה ארגונית כדי לנהל תוכן ב-Google Keep ולפתור בעיות שזוהו על ידי תוכנות אבטחה בענן.
תוכלו לקרוא סקירה טכנית של המוצר ולהפעיל אפליקציה קטנה למתחילים.
בדיקה של כל המשאבים והשיטות של ה-API הזה.
דיווח על באג או בקשת תכונה.