Google Classroom הוא בקרת המטלות של הכיתות שלכם. שירות חינמי למורים ולתלמידים מאפשר ליצור כיתות, להפיץ מטלות, לשלוח משוב ולראות את הכול במקום אחד. באופן מיידי. ללא נייר. קל:

גישה פרוגרמטית לקורסים, למורים ולתלמידים

יצירה ועדכון של קורסים, הקצאת כתובות חלופיות לקורסים
הקצאת מורים לקורסים, יצירת רשימות תלמידים של קורסים, אחזור רשימות של קורסים עבור משתמשים
יצירת מטלות, שינוי עבודות של תלמידים, אחזור תוכן של קורסים
הרשמה לקבלת התראות על שינויים ברשימת התלמידים ובעבודות בקורסים ב-Classroom
יצירה, שליחה ואישור של הזמנות לקורסים למורים ולתלמידים
כדי לאפשר למורים ולתלמידים לשתף בקלות תוכן בכיתות שלהם, צריך להוסיף לחצן שיתוף ב-Classroom לאתר שלך.
שליחת הזמנות לאפוטרופוסים והצגת אפוטרופוסים של משתמשי Classroom