סוגי MIME שנתמכים ב-Google Workspace וב-Google Drive

אפשר להשתמש בסוגי MIME כדי לסנן תוצאות של שאילתות, או להוסיף את האפליקציה לרשימת האפליקציות שיכולות לפתוח סוגי קבצים מסוימים באינדקס Google Workspace Marketplace.

בטבלה הבאה מפורטים סוגי MIME שספציפיים ל-Google Workspace ול-Drive:

סוג MIME תיאור
application/vnd.google-apps.audio
application/vnd.google-apps.document Google Docs
application/vnd.google-apps.drive-sdk קיצור דרך של צד שלישי
application/vnd.google-apps.drawing Google Drawings
application/vnd.google-apps.file קובץ ב-Google Drive
application/vnd.google-apps.folder תיקיית Google Drive
application/vnd.google-apps.form Google Forms
application/vnd.google-apps.fusiontable Google Fusion Tables
application/vnd.google-apps.jam Google Jamboard
application/vnd.google-apps.mail-layout פריסת אימייל
application/vnd.google-apps.map המפות שלי ב-Google
application/vnd.google-apps.photo Google Photos
application/vnd.google-apps.presentation Google Slides
application/vnd.google-apps.script Google Apps Script
application/vnd.google-apps.shortcut מקשי קיצור
application/vnd.google-apps.site Google Sites
application/vnd.google-apps.spreadsheet Google Sheets
application/vnd.google-apps.unknown
application/vnd.google-apps.vid ‫Google Vids
application/vnd.google-apps.video