Wyświetl selektor Google

Selektor Google to okno „Otwórz plik” zawierające informacje przechowywane na serwerach Google. Możesz użyć interfejsu Google Picker API, aby umożliwić użytkownikom otwieranie i przesyłanie plików z Dysku Google.

Okno wyboru Google

Interfejs Google Picker API jest niezależny od Google Drive API. Więcej informacji znajdziesz w artykule dotyczącym interfejsu Google Picker API.