Wyświetl selektor Google

Selektor Google to okno dialogowe „Otwieranie pliku” przeznaczone do przechowywania informacji przechowywanych na serwerach Google. Aby umożliwić użytkownikom otwieranie i przesyłanie plików z Dysku Google, możesz użyć interfejsu Google Picker API.

Okno selektora Google

Interfejs Google Picker API to coś innego niż interfejs Google Drive API. Więcej informacji znajdziesz w interfejsie Google Picker API.