Method: apps.get

Pobiera konkretną aplikację.

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/apps/{appId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
appId

string

Identyfikator aplikacji.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu App.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.apps.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami i wymagają oceny bezpieczeństwa aplikacji, aby można było z nich korzystać. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.