REST Resource: apps

Zasób: App

Zasób apps zawiera listę aplikacji zainstalowanych przez użytkownika, a także informacje o obsługiwanych typach MIME i rozszerzeniach plików poszczególnych aplikacji oraz inne szczegóły.

Niektóre metody zasobów (takie jak apps.get) wymagają appId. Użyj metody apps.list, aby pobrać identyfikator zainstalowanej aplikacji.

Zapis JSON
{
 "name": string,
 "objectType": string,
 "supportsCreate": boolean,
 "productUrl": string,
 "primaryMimeTypes": [
  string
 ],
 "secondaryMimeTypes": [
  string
 ],
 "primaryFileExtensions": [
  string
 ],
 "secondaryFileExtensions": [
  string
 ],
 "id": string,
 "supportsImport": boolean,
 "installed": boolean,
 "authorized": boolean,
 "icons": [
  {
   object (Icons)
  }
 ],
 "useByDefault": boolean,
 "kind": string,
 "shortDescription": string,
 "longDescription": string,
 "supportsMultiOpen": boolean,
 "productId": string,
 "openUrlTemplate": string,
 "createUrl": string,
 "createInFolderTemplate": string,
 "supportsOfflineCreate": boolean,
 "hasDriveWideScope": boolean
}
Pola
name

string

Nazwa aplikacji.

objectType

string

Typ obiektu tworzonego przez tę aplikację, na przykład wykres. Jeśli pole jest puste, należy użyć nazwy aplikacji.

supportsCreate

boolean

Określa, czy aplikacja obsługuje tworzenie obiektów.

productUrl

string

Link do informacji o produkcie w przypadku tej aplikacji.

primaryMimeTypes[]

string

Lista głównych typów MIME.

secondaryMimeTypes[]

string

Lista dodatkowych typów MIME.

primaryFileExtensions[]

string

Lista głównych rozszerzeń plików.

secondaryFileExtensions[]

string

Lista dodatkowych rozszerzeń plików.

id

string

Identyfikator aplikacji.

supportsImport

boolean

Określa, czy aplikacja obsługuje importowanie z Dokumentów Google.

installed

boolean

Określa, czy aplikacja jest zainstalowana.

authorized

boolean

Wskazuje, czy aplikacja ma uprawnienia dostępu do danych na Dysku użytkownika.

icons[]

object (Icons)

Różne ikony aplikacji.

useByDefault

boolean

Określa, czy aplikacja jest wybrana jako domyślny moduł obsługi dla typów, które obsługuje.

kind

string

Tylko dane wyjściowe. Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków „drive#app”.

shortDescription

string

Krótki opis aplikacji.

longDescription

string

Długi opis aplikacji.

supportsMultiOpen

boolean

Określa, czy aplikacja umożliwia otwieranie więcej niż 1 pliku.

productId

string

Identyfikator informacji o produkcie w tej aplikacji.

openUrlTemplate

string

Adres URL szablonu do otwierania plików w tej aplikacji. Szablon zawiera

{ids}

lub

{exportIds}

które zostaną zastąpione rzeczywistymi identyfikatorami plików. Więcej informacji znajdziesz w artykule Otwieranie plików , w którym znajdziesz pełną dokumentację.

createUrl

string

Adres URL umożliwiający utworzenie pliku w tej aplikacji.

createInFolderTemplate

string

Adres URL szablonu umożliwiający utworzenie w danym folderze pliku w tej aplikacji. Szablon zawiera identyfikator {folderId}, który ma zostać zastąpiony identyfikatorem folderu, w którym znajduje się nowy plik.

supportsOfflineCreate

boolean

Określa, czy aplikacja obsługuje tworzenie plików w trybie offline.

hasDriveWideScope

boolean

Określa, czy aplikacja ma zakres na poziomie Dysku. Aplikacja z zakresem obejmującym cały Dysk może uzyskać dostęp do wszystkich plików na Dysku użytkownika.

Ikony

Zapis JSON
{
 "size": integer,
 "category": string,
 "iconUrl": string
}
Pola
size

integer

Rozmiar ikony. Wartość maksymalna szerokości i wysokości.

category

string

Kategoria ikony. Dozwolone wartości to:

 • application – ikona aplikacji.
 • document – ikona pliku powiązanego z aplikacją.
 • documentShared – ikona udostępnionego pliku powiązanego z aplikacją.
iconUrl

string

Adres URL ikony.

Metody

get

Pobiera konkretną aplikację.

list

Wyświetla listę aplikacji zainstalowanych przez użytkownika.