เริ่มต้นใช้งานใน Android

คู่มือนี้จะอธิบายวิธีเริ่มการพัฒนาด้วย Google Fit ใน Android

ตั้งค่า

ก่อนที่จะเริ่มสร้างแอป ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

สร้างและทดสอบแอป

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่าแล้ว คุณจะเริ่มสร้างแอปได้ หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทข้อมูลที่แอปสามารถจัดเก็บและอ่านได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางานกับข้อมูลใน Google Fit

สมัครรับการยืนยัน

หลังจากสร้างและทดสอบแอปแล้ว คุณต้องสมัครรับการยืนยันที่มีเหตุผลรองรับที่แตกต่างกันซึ่งจําเป็นสําหรับขอบเขตที่ละเอียดอ่อนและถูกจํากัด