חומרי עזר ל-Android API

ממשקי ה-API של Google Fit הם חלק מ-Google Play Services. ממשקי ה-API של Google Fit כלולים בחבילות הבאות: