ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับ Android API

Google Fit API เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Google Play Google Fit API อยู่ในแพ็กเกจต่อไปนี้