REST Arayüzü

Google Ads API, gTB veya REST kullanılarak çağrılabilir. Her iki arayüzde de diğer Google Cloud API'leriyle paylaşılan kaynak odaklı bir tasarım vardır.

Mümkün olan durumlarda Google'ın resmi istemci kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Desteklenen her dilde deyimsel, tür için güvenli kod sağlar ve API ile iletişimin birçok alt düzey ayrıntısını (zaman aşımı ayarları, sonuç grubu sayfalandırma ve kimlik doğrulama gibi) işler. İstemci kitaplıklarımızda, kaynak adları oluşturma ve alan maskeleri işleme gibi genel görevlere yardımcı olan kapsamlı bir kod örnekleri ve yardımcı programlar da bulunur.

Bu kılavuzda REST'ye özel ayrıntılar sunulmaktadır ve Google tarafından desteklenen bir istemci kitaplığı kullanılmadan REST arayüzünü doğrudan çağırmak için bilmeniz gerekenler açıklanmaktadır. REST'i doğrudan kullanmak için kendi özel kodunuzu yazıyor veya bir üçüncü taraf HTTP istemci kitaplığı kullanıyorsanız bu kılavuzdan yararlanabilirsiniz.