GetGoogleIdOption.Companion

public static class GetGoogleIdOption.Companion


Podsumowanie

Metody publiczne

static final @NonNull GetGoogleIdOption

Funkcja pomocnicza do tworzenia klasy GetGoogleIdOption z danego pakietu.

Metody publiczne

createFrom

public static final @NonNull GetGoogleIdOption createFrom(@NonNull Bundle data)

Funkcja pomocnicza do tworzenia klasy GetGoogleIdOption z danego pakietu.

Parametry
@NonNull Bundle data

Pakiet zawierający wszystkie niezbędne informacje o elemencie GetGoogleIdOption.