GetSignInWithGoogleOption.Builder

public final class GetSignInWithGoogleOption.Builder


Zajęcia z budowania z GetSignInWithGoogleOption

Podsumowanie

Konstruktory publiczne

Builder(@NonNull String serverClientId)

Metody publiczne

final @NonNull GetSignInWithGoogleOption
final @NonNull GetSignInWithGoogleOption.Builder
setHostedDomainFilter(@NonNull String hostedDomainFilter)

Ustawia filtr domeny hostowanej (np. myuniveristy.edu).

final @NonNull GetSignInWithGoogleOption.Builder

Określa wartość jednorazową używaną podczas generowania tokena identyfikatora Google.

Konstruktory publiczne

Monter

public Builder(@NonNull String serverClientId)
Parametry
@NonNull String serverClientId

identyfikator klienta serwera, który sprawdza integralność tokena.

Metody publiczne

kompilacja

public final @NonNull GetSignInWithGoogleOption build()

setHostDomainFilter

public final @NonNull GetSignInWithGoogleOption.Builder setHostedDomainFilter(@NonNull String hostedDomainFilter)

Ustawia filtr domeny hostowanej (np. myuniveristy.edu). Domyślnie nie ma filtra.

setNonce,

public final @NonNull GetSignInWithGoogleOption.Builder setNonce(String nonce)

Określa wartość jednorazową używaną podczas generowania tokena identyfikatora Google. Wartości jednorazowe mogą być dowolnymi losowymi ciągami i służą do zapobiegania ponownemu atakowi. Wartość domyślna nie jest liczbą jednorazową.

Parametry
String nonce

liczba jednorazowa do użycia podczas generowania tokena tożsamości