GetSignInWithGoogleOption.Companion

public static class GetSignInWithGoogleOption.Companion


Podsumowanie

Metody publiczne

static final @NonNull GetSignInWithGoogleOption

Funkcja pomocnicza do tworzenia zbioru GetSignInWithGoogleOption z danego pakietu.

Metody publiczne

createFrom

public static final @NonNull GetSignInWithGoogleOption createFrom(@NonNull Bundle data)

Funkcja pomocnicza do tworzenia zbioru GetSignInWithGoogleOption z danego pakietu.

Parametry
@NonNull Bundle data

Pakiet zawierający wszystkie niezbędne informacje o elemencie GetSignInWithGoogleOption.