GoogleIdTokenCredential.Builder

public final class GoogleIdTokenCredential.Builder


GoogleIdTokenCredential için bir oluşturucu

Özet

Kamu inşaatçıları

Kamu inşaatçıları

Derleyici

public Builder()

Herkese açık yöntemler

derleme

public final @NonNull GoogleIdTokenCredential build()

GörünenAd

public final @NonNull GoogleIdTokenCredential.Builder setDisplayName(String displayName)

AileAdı

public final @NonNull GoogleIdTokenCredential.Builder setFamilyName(String familyName)

SetGrantnAd

public final @NonNull GoogleIdTokenCredential.Builder setGivenName(String givenName)

küme kimliği

public final @NonNull GoogleIdTokenCredential.Builder setId(@NonNull String id)

setIdToken

public final @NonNull GoogleIdTokenCredential.Builder setIdToken(@NonNull String idToken)

setPhoneNumber

public final @NonNull GoogleIdTokenCredential.Builder setPhoneNumber(String phoneNumber)

ProfilProfilUri

public final @NonNull GoogleIdTokenCredential.Builder setProfilePictureUri(Uri profilePictureUri)