GoogleKimliğiJetonKimliği

public static class GoogleIdTokenCredential.Companion


Özet

Herkese açık yöntemler

static final @NonNull GoogleIdTokenCredential

Herkese açık yöntemler

oluştur

public static final @NonNull GoogleIdTokenCredential createFrom(@NonNull Bundle data)