Google KimliğiTokenParsingİstisna

public final class GoogleIdTokenParsingException extends Exception


GetGoogleIdTokenOption veya GoogleIdTokenCredential öğesini dönüştürürken ayrıştırma hatasını belirtmek için kullanılan istisna.

Özet

Kamu inşaatçıları

Kamu inşaatçıları

Google KimliğiTokenParsingİstisna

public GoogleIdTokenParsingException(Throwable e)