ניהול פרטי כניסה

אחסון ואחזור מאובטח של פרטי כניסה לשם משתמש/סיסמה.
ה-Blockstore API מאפשר לאפליקציות לשמור פרטי כניסה של משתמשים ללא צורך במורכבות או בסיכוני אבטחה המשויכים לשמירת סיסמאות.
שמירה פרוגרמטית ואחזור של פרטי כניסה, וכניסה אוטומטית של משתמשים במכשירים ובאתרים שונים באמצעות Smart Lock לסיסמאות.
צריך להפעיל טפסים באפליקציות כדי להשתמש בתשתיות המילוי האוטומטי של המכשיר.
צריך להפעיל טפסים בדפי אינטרנט כדי להשתמש בכלים של הדפדפן למילוי אוטומטי.