כניסה לחשבון ב-iOS וב-macOS

אפשר להשתמש באפליקציה לדוגמה ל-iOS ול-macOS כדי לראות איך פועלת הכניסה לחשבון, או להוסיף את האפליקציה לחשבון הקיים.

בדוגמה הזו ניתן ללמוד איך לשלב כניסה ב-Swift for iOS ו-macOS.

ב-Destination-C, כדאי לעיין באפליקציה SignInSample לדוגמה, במאגר הנתונים של Google לכניסה ל-iOS.

כדי להשתמש בדוגמה הזו, עליך לוודא שיש לך גרסה עדכנית של Xcode.

להורדת הפרויקט

האפליקציה לדוגמה DaysUntilBirthday ב-Swift זמינה במאגר הנתונים של הכניסה באמצעות CocoaPods ו-Swift Package Manager. כדי להוריד ולהפעיל את האפליקציה לדוגמה, יש לפעול לפי ההוראות לאפשרות המועדפת עליך:

קקאו

 1. אם עדיין לא מותקן במחשב שלך CocoaPods, יש לפעול לפי השלבים במדריך CocoaPods לתחילת העבודה.
 2. משכפלים את המאגר ל'כניסה באמצעות חשבון Google' ל-iOS:
  git clone https://github.com/google/GoogleSignIn-iOS
 3. מעבר אל הספרייה של DaysUntilBirthday:
  cd GoogleSignIn-iOS/Samples/Swift/DaysUntilBirthday
 4. התקנה של יחסי תלות של Cocoapods:
  pod install
 5. פותחים את סביבת העבודה של DaysUntilBirthdayForPod ב-Xcode:
  open DaysUntilBirthdayForPod.xcworkspace

מנהל חבילות SWIFT

 1. משכפלים את המאגר לכניסה ל-iOS:
  git clone https://github.com/google/GoogleSignIn-iOS
 2. פותחים את הפרויקט לדוגמה ב-Swift:
  open GoogleSignIn-iOS/Samples/Swift/DaysUntilBirthday/DaysUntilBirthday.xcodeproj

מנהל החבילות של Swift יוסיף באופן אוטומטי את יחסי התלות עם פתיחת ה-Xcode של הפרויקט.

הרצת האפליקציה

עבור iOS, יש לבחור ביעד DaysUntilBirthday (iOS) ולאחר מכן להפעיל את האפליקציה לדוגמה במכשיר או בסימולטור iOS על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה של סביבת העבודה.

ב-macOS, צריך לבחור את היעד DaysUntilBirthday (macOS), ואז להפעיל את האפליקציה לדוגמה בלחיצה על לחצן ההפעלה של סביבת העבודה.

השלבים הבאים

רוצה לדעת איך אפשר להיכנס באמצעות חשבון Google באפליקציה שלך? כדאי לעיין במדריך ההטמעה שלנו. אפשר גם לראות דוגמה מלאה ב-GitHub.

הוספה של כניסה לאפליקציה צפייה באפליקציות לדוגמה ב-GitHub

האם היה לך ניסיון טוב? נתקלתם בבעיה? נשמח לשמוע!