เอกสารอ้างอิง API คอมโพเนนต์ AMP

หน้าข้อมูลอ้างอิงนี้อธิบาย API ของคอมโพเนนต์ AMP <amp-onetap-google>

ดูคำแนะนำผสานรวม One Tap โดยใช้ Iframe เพื่อเรียนรู้วิธีใช้ iframe ระดับกลาง

โหลดคอมโพเนนต์ AMP ของ <amp-onetap-google>

วางข้อมูลโค้ดต่อไปนี้ลงในหน้า AMP ที่คุณต้องการใช้คอมโพเนนต์ AMP <amp-onetap-google>

<script custom-element="amp-onetap-google" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-onetap-google-0.1.js" async></script>

คอมโพเนนต์ AMP ของ <amp-onetap-google>

ตารางต่อไปนี้แสดงแอตทริบิวต์ข้อมูลพร้อมคำอธิบาย

แอตทริบิวต์
data-src URI ของ iframe ระดับกลางของ One Tap
layout เลย์เอาต์ของคอมโพเนนต์ AMP อนุญาตเฉพาะ "nodisplay"

data-src

แอตทริบิวต์นี้เป็น URI ของ iframe ตัวกลางของ One Tap ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในตารางต่อไปนี้

ประเภท จำเป็น ตัวอย่าง
string ใช่ data-src="https://example.com/onetap_iframe.html"

เลย์เอาต์

แอตทริบิวต์นี้คือเลย์เอาต์ของคอมโพเนนต์ AMP ซึ่งเป็นแอตทริบิวต์ที่จำเป็น ของคอมโพเนนต์ AMP สำหรับคอมโพเนนต์ <amp-onetap-google> อนุญาตเฉพาะ "nodisplay" โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในตารางต่อไปนี้

ประเภท จำเป็น ตัวอย่าง
string ใช่ layout="nondisplay"