ลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติและออกจากระบบ

หน้านี้อธิบายวิธีใช้ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้หรือออกจากระบบด้วย Google One Tap

ลงชื่อเข้าใช้ให้ผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

Google One Tap รองรับการลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ ซึ่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น (UX) โดยการนําขั้นตอนที่ต้องทําด้วยตนเองที่ผู้เข้าชมต้องทําเมื่อกลับมาที่เว็บไซต์ของคุณออก โดยผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องจําว่าบัญชี Google ใดที่ผู้ใช้เลือกในการเข้าชมครั้งล่าสุด ซึ่งช่วยลดโอกาสที่จะเกิดบัญชีซ้ําโดยไม่จําเป็นบนแพลตฟอร์ม

การลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติมีจุดประสงค์เพื่อเสริมปุ่มลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google และกล่องโต้ตอบการแตะครั้งเดียว ซึ่งออกแบบมาให้ใช้ในเว็บไซต์ได้ทุกเว็บ พร้อมลงชื่อสมัครใช้ด้วยตนเองหรือเปลี่ยนบัญชีที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้ออกจากระบบเว็บไซต์เป็นครั้งแรกเท่านั้น

การลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติต้องมีเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ผู้ใช้จะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของตนเองก่อนและ
 • ได้ให้คํายินยอมที่จะแชร์โปรไฟล์บัญชีกับแอปของตนก่อนหน้านี้

สําหรับหน้าที่เปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติและหากตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ ระบบจะแสดงผลข้อมูลเข้าสู่ระบบของรหัสผู้เข้าชมโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้โต้ตอบ หากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ และถึงแม้ว่าระบบจะเปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติในหน้าเว็บไว้ ผู้ใช้จะได้รับค่าเริ่มต้นเป็นขั้นตอนการแตะครั้งเดียวสําหรับการลงชื่อเข้าใช้หรือคํายินยอม หากผู้ใช้มีบัญชี Google หลายบัญชีและไปที่เว็บไซต์ของคุณ ผู้ใช้จะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google บัญชีเดียวและให้ความยินยอมสําหรับบัญชีนั้น

คุณจะวัดอัตราการลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติได้โดยใช้ค่า auto ในช่อง select_by ของออบเจ็กต์ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่แสดงผล

หากต้องการเปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติ ให้เพิ่ม data-auto_select="true" ลงในโค้ดตามที่แสดงในข้อมูลโค้ดต่อไปนี้

<div id="g_id_onload"
   data-client_id="YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"
   data-auto_select="true"
   data-login_uri="https://your.domain/your_login_endpoint">
</div>

ออกจากระบบ

เมื่อผู้ใช้ออกจากระบบเว็บไซต์ ระบบจะนําผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บที่มีข้อความแจ้ง Google One Tap โดยอัตโนมัติ การตั้งค่านี้ไม่สามารถเลือกอัตโนมัติได้ มิเช่นนั้น ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งโดยอัตโนมัติ ซึ่งทําให้เกิด UX แบบวนซ้ํา

หากต้องการห้ามเลือกโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผู้ใช้ออกจากระบบ ให้เพิ่มชื่อชั้นเรียน g_id_signout ลงในลิงก์และปุ่มออกจากระบบทั้งหมด ดูตัวอย่างข้อมูลโค้ดต่อไปนี้

<div class="g_id_signout">Sign Out</div>

นอกจากนี้ ข้อมูลโค้ด JavaScript ต่อไปนี้ยังใช้เป็นการออกจากระบบได้ด้วย

 const button = document.getElementById(‘signout_button’);
  button.onclick = () => {
   google.accounts.id.disableAutoSelect();
  }

ดังนั้น สถานะในการออกจากระบบจะบันทึกผ่านคุกกี้ในโดเมนเพื่อไม่ให้ UX สูญหาย

สถานะการออกจากระบบจะจัดเก็บอยู่ในคุกกี้ g_state ในโดเมน หากมีบริการที่ตรวจสอบคุกกี้ทั้งหมดที่ใช้ในโดเมน คุณต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับคุกกี้นี้

หากไม่ต้องการโหลดไลบรารีของไคลเอ็นต์ในหน้าหลังเข้าสู่ระบบ ให้ใช้วิธีแก้ปัญหาง่ายๆ ด้านล่างนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มี UX ที่ปิดตายเมื่อออกจากระบบ

 • เมื่อออกจากระบบ ให้เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บ (เช่น https://example.com/logged_out) ซึ่งจะไม่มีการแสดง One Tap หรือฟีเจอร์การลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติปิดอยู่เสมอ
 • เมื่อเพิ่มพารามิเตอร์ ให้เพิ่มพารามิเตอร์ใน URL เช่น logged_out=1 เมื่อแสดงผล One Tap by JavaScript API ให้ตรวจสอบพารามิเตอร์ URL นั้นและปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติ หากมี