Bắt đầu với tính năng đăng nhập bằng một lần chạm và đăng ký

Trước khi bạn thêm tính năng đăng nhập bằng một lần chạm vào ứng dụng, hãy thiết lập các dự án API và Android của Google.

Thiết lập dự án bảng điều khiển API Google

 1. Mở dự án của bạn trong Bảng điều khiển API hoặc tạo một dự án nếu bạn chưa có.
 2. Trên trang màn hình đồng ý OAuth, hãy đảm bảo tất cả thông tin đều đầy đủ và chính xác. Cụ thể, hãy đảm bảo rằng bạn đã chỉ định các URL chính sách quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ của ứng dụng.
 3. Trên trang Thông tin xác thực, hãy tạo một mã ứng dụng khách Android cho ứng dụng của bạn nếu bạn chưa có. Bạn cần chỉ định tên gói và chữ ký SHA-1 của ứng dụng.
  1. Truy cập trang Thông tin xác thực.
  2. Nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Mã ứng dụng khách OAuth.
  3. Chọn loại ứng dụng Android.
 4. Trên trang Thông tin xác thực, hãy tạo một mã ứng dụng khách của ứng dụng web nếu bạn chưa có. Bạn có thể để trống các trường Nguồn gốc JavaScript được ủy quyền và URI chuyển hướng. Mã ứng dụng khách này đại diện cho máy chủ phụ trợ xác thực. (Bạn sẽ sử dụng mã ứng dụng khách này khi gọi API Google từ máy chủ, nhưng bạn cần nó ngay cả khi không có.)
  1. Truy cập trang Thông tin xác thực.
  2. Nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Mã ứng dụng khách OAuth.
  3. Chọn loại ứng dụng Web application.

Đưa các phần phụ thuộc vào dự án Android

 1. Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy nhớ đưa kho lưu trữ Maven của Google (google()) vào cả hai phần buildscriptallprojects.
 2. Thêm các phần phụ thuộc cho thư viện xác thực Dịch vụ Google Play vào tệp bản dựng (cấp ứng dụng) của mô-đun (thường là app/build.gradle):

  apply plugin: 'com.android.application'
  
  dependencies {
   // ...
  
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:20.7.0'
  }
  

Tùy chọn: Liên kết ứng dụng của bạn với trang web của bạn

Nếu bạn có trang web chia sẻ chương trình phụ trợ đăng nhập của ứng dụng, hãy tạo và phát hành tệp liên kết nội dung kỹ thuật số để người dùng đăng nhập trên một nền tảng có thể dễ dàng đăng nhập trên nền tảng khác.

Các bước tiếp theo

Thêm quy trình đăng nhập bằng một lần chạm vào ứng dụng.