Hỗ trợ mật khẩu trên Android và Chrome

Mã xác thực có thể được đồng bộ hoá giữa các thiết bị trong cùng một hệ sinh thái. Ví dụ: mã xác thực được tạo trên Android được lưu trữ trong Trình quản lý mật khẩu của Google.

Mã xác thực là một công nghệ mới nổi và các môi trường được hỗ trợ vẫn đang phát triển. Kể từ tháng 5 năm 2023, Chrome trên macOS và Windows chỉ lưu trữ mã xác thực trên thiết bị cục bộ.

Trình quản lý mật khẩu của Google

Trình quản lý mật khẩu của Google lưu trữ, phân phát và đồng bộ hoá mã xác thực trên Android và Chrome. Mã xác thực trong Trình quản lý mật khẩu của Google có sẵn cho tất cả ứng dụng Android, bao gồm cả Chrome và các trình duyệt khác. Khi người dùng tạo một mã xác thực trên một thiết bị Android, mã xác thực đó sẽ được lưu trữ và đồng bộ hoá với các thiết bị Android khác. Sau đó, mã thông báo mã xác thực của người dùng sẽ được mã hoá hai đầu. Điều này giúp người dùng có thể sử dụng mã xác thực trên tất cả thiết bị Android sử dụng Trình quản lý mật khẩu của Google và đăng nhập bằng cùng một Tài khoản Google.

Trình quản lý mật khẩu của Google trên Chrome giúp bạn tạo và đăng nhập bằng mã xác thực. Tuỳ thuộc vào hệ điều hành máy tính (ví dụ: ChromeOS, iOS, MacOS, Windows), người dùng có thể thấy mã QR để sử dụng mã xác thực lưu trữ một cách an toàn trên thiết bị di động, hoặc có thể sẽ thấy thông báo nhắc người dùng mở khoá điện thoại để sử dụng mã xác nhận có liên quan.

Hỗ trợ mã xác thực cho ứng dụng Android

Các ứng dụng Android hỗ trợ mã xác thực thông qua Trình quản lý thông tin xác thực. Trình quản lý thông tin xác thực hỗ trợ mã xác thực, mật khẩu và liên kết danh tính. Mã xác thực được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 9 (API cấp 28) trở lên. Kể từ Android 4.4, bạn có thể sử dụng Mật khẩu và Đăng nhập bằng Google.

Hỗ trợ mã xác thực của Chrome trên các hệ điều hành khác nhau

Chrome trên tất cả các nền tảng máy tính để bàn hỗ trợ việc sử dụng mã xác thực từ thiết bị di động. Để sử dụng mã xác thực từ thiết bị Android hoặc iOS của bạn, hãy chọn tuỳ chọn thích hợp khi được hỏi.

Bộ chọn Authenticator
Hình 1: Bộ chọn Authenticator

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng điện thoại để đăng nhập, hãy đọc bài viết Đăng nhập bằng điện thoại.

Các phần sau đây phác thảo hành vi của Chrome trên các hệ điều hành khác nhau.

Android

Chrome trên hệ điều hành Android 9 trở lên hỗ trợ mã xác thực. Mã xác thực được tạo trong Chrome trên Android được lưu trữ trong Trình quản lý mật khẩu của Google. Các mã xác thực này có sẵn trên tất cả các thiết bị Android khác, miễn là bạn có Trình quản lý mật khẩu của Google và đăng nhập vào cùng một Tài khoản Google của người dùng.

Windows

Chrome trên Windows lưu trữ mã xác thực trong Windows Hello. Mã xác thực này không đồng bộ hoá các mã xác thực đó với các thiết bị khác kể từ tháng 5 năm 2023.

Khi người dùng cố gắng đăng nhập vào một trang web lần đầu tiên trên Chrome trên Windows, họ nên quét mã QR bằng một thiết bị khác đã có mã xác thực. Sau đó, họ có thể tạo một mã xác thực trên thiết bị Windows cục bộ để sử dụng trong tương lai.

macOS

Chrome trên macOS lưu trữ mã xác thực trong một hồ sơ cục bộ và không đồng bộ hoá các mã xác thực đó với các thiết bị khác kể từ tháng 5 năm 2023. Mã xác thực từ iCloud Keychain vẫn chưa có sẵn trong Chrome trên macOS.

Khi người dùng cố gắng đăng nhập vào một trang web lần đầu tiên trên Chrome trên macOS, họ nên quét mã QR bằng một thiết bị khác đã có mã xác thực. Sau đó, họ có thể đăng ký mã xác thực trên thiết bị macOS cục bộ để dùng trong tương lai.

iOS / iPadOS

Chrome trên iOS 16 và iPadOS 16 sử dụng iCloud Keychain để lưu trữ mã xác thực. Mã xác thực trong iCloud Keychain được đồng bộ hóa trên các thiết bị Apple của người dùng và có thể được sử dụng bởi các trình duyệt và ứng dụng khác.

Linux

Chrome trên Linux không hỗ trợ mã xác thực có trình xác thực nền tảng tích hợp sẵn. Người dùng Linux có thể sử dụng mã xác thực từ một thiết bị khác như điện thoại Android hoặc iPhone bằng cách quét mã QR.

Tóm tắt hỗ trợ về mã xác thực của Chrome

Hệ điều hành Android macOS iOS/iPadOS Windows Linux
Xác minh người dùng địa phương
Đồng bộ hóa mã xác thực 1 1 3
Tự động điền 2
Có thể đăng nhập bằng điện thoại

: Được hỗ trợ, : Đã lập kế hoạch, : Không có gói nào

1: Đồng bộ hoá với iCloud Keychain 2: Yêu cầu Windows 11 22H2 3: Tùy thuộc vào Windows Hello