Odłączanie i unieważnianie zakresów

Zalecamy, aby aplikacja umożliwiała usuwanie powiązania między aplikacją a kontem użytkownika. Jeśli dodasz tę możliwość do aplikacji, możesz odpowiedzieć na zdarzenie i uruchomić odpowiednie mechanizmy logiczne, np. usunąć dane osobowe powiązane z kontem.

Poniższy przykład JavaScript pokazuje, jak automatycznie unieważniać zakresy użytkownika.

var revokeAllScopes = function() {
  gapi.auth2.getAuthInstance().disconnect();
}