Bắt đầu tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu vào ứng dụng Android của bạn

Trước khi bắt đầu tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu vào ứng dụng, hãy bật SDK Dịch vụ Google Play trong dự án Android Studio. Các bước tiếp theo mô tả cách tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu vào ứng dụng của bạn.

Điều kiện tiên quyết

Smart Lock cho Mật khẩu trên Android yêu cầu:

  • Một thiết bị Android tương thích chạy Android 5.0 trở lên và bao gồm Cửa hàng Google Play hoặc trình mô phỏng có AVD chạy nền tảng API Google dựa trên Android 4.2.2 trở lên và có Dịch vụ Google Play phiên bản 15.0.0 trở lên.
  • Phiên bản mới nhất của SDK Android, bao gồm thành phần Bộ công cụ SDK. Bạn có thể sử dụng SDK này trên Trình quản lý SDK Android trong Android Studio.
  • Một dự án được định cấu hình để biên dịch dựa trên Android 5.0 (Lollipop) trở lên.

Hướng dẫn này dành cho người dùng Android Studio, đây là môi trường phát triển được đề xuất.

Định cấu hình dự án Android Studio

Để tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu trong ứng dụng Android, bạn phải nhập và tham chiếu thư viện Dịch vụ Google Play trong dự án Android Studio. Thêm dòng sau vào phần dependencies của tệp build.gradle trong mô-đun ứng dụng:

implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:20.7.0'

Các bước tiếp theo

Bây giờ, khi đã định cấu hình dự án, bạn có thể truy xuất thông tin xác thực của người dùng và sử dụng các thông tin đó để ký người dùng trong ứng dụng.