אם כניסה בלחיצה אחת עונה על הצרכים שלך, שקול להשתמש בו במקום זאת. ל-One Tap יש חווית משתמש מעודכנת ושיפורים נוספים.

שילוב של Smart Lock לסיסמאות במכשיר ה-Android יאפשר לך להיכנס באופן אוטומטי למשתמשים באמצעות פרטי הכניסה שהם שמרו. משתמשים יכולים לשמור גם פרטי כניסה של סיסמה באמצעות שם משתמש וגם פרטי כניסה של ספק זהויות.

ניתן לשלב את Smart Lock לסיסמאות באפליקציה באמצעות ה-Credentials API כדי לאחזר את פרטי הכניסה שנשמרו בכניסה. ניתן להשתמש בפרטי כניסה שאוחזרו בהצלחה כדי להיכנס למשתמש, או להשתמש ב-Credentials API כדי לצרף משתמשים חדשים במהירות על ידי מילוי חלקי של האפליקציה או הרשמה באמצעות הטופס. הצגת בקשה למשתמשים אחרי הכניסה לחשבון או הרשמה לאחסן את פרטי הכניסה שלהם לצורך אימות אוטומטי בעתיד.

אפשר לעיין במקרים לדוגמה של שילובים מוצלחים של Smart Lock לסיסמאות.

// Store user credentials with Auth.CredentialsApi.save()

Auth.CredentialsApi.save(mCredentialsClient, credential).setResultCallback(
  new ResultCallback() {
    @Override
    public void onResult(Status status) {
      if (status.isSuccess()) {
        // Credentials were saved
      } else {
        if (status.hasResolution()) {
          // Try to resolve the save request. This will prompt the user if
          // the credential is new.
          try {
            status.startResolutionForResult(this, RC_SAVE);
          } catch (IntentSender.SendIntentException e) {
            // Could not resolve the request
          }
        }
      }
    }
  });
// Retrieve stored credentials with Auth.CredentialsApi.request()

Auth.CredentialsApi.request(mCredentialsClient, mCredentialRequest).setResultCallback(
  new ResultCallback() {
    @Override
    public void onResult(CredentialRequestResult credentialRequestResult) {
      if (credentialRequestResult.getStatus().isSuccess()) {
        // Handle successful credential requests
      } else {
        // Handle unsuccessful and incomplete credential requests
      }
    }
  });
מוכנים לשלב את Smart Lock לסיסמאות באפליקציה ל-Android?