Xác minh người dùng của bạn bằng SMS mà không yêu cầu họ xử lý bằng mã xác minh. Bằng cách sử dụng API SMS Retriever, ứng dụng của bạn có thể tự động truy xuất mã xác minh dành cho ứng dụng của bạn mà không cần phải yêu cầu toàn bộ quyền đọc SMS. Hoặc, sử dụng API sự đồng ý của người dùng SMS để có quyền truy xuất một lần mã xác minh.