การติดตามปัญหา

หน้านี้แสดงวิธีติดตามและยกเลิกการสมัครรับปัญหาในเครื่องมือติดตามปัญหาของ Google

คุณสมัครรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาได้โดยทำดังนี้

 • การเพิ่มอีเมลของคุณ ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้รายอื่น หรือรายชื่ออีเมลลงในช่อง CC ของปัญหา
 • เลือกตัวเลือกส่งสำเนาถึงฉันเมื่อคุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
 • การติดดาวปัญหา

สมัครใช้บริการผ่านช่อง CC

อีเมลในช่องสำเนาจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัญหาดังกล่าวจนกว่าคุณจะยกเลิกการรับข่าวสาร คุณต้องมีสิทธิ์แก้ไขสำหรับคอมโพเนนต์ที่มีปัญหาจึงจะเพิ่มอีเมลลงในช่อง CC ได้

หากต้องการสมัครรับข้อมูลปัญหาผ่านช่อง CC ให้ทำดังนี้

 1. เปิดเครื่องมือติดตามปัญหาในเว็บเบราว์เซอร์

 2. ไปที่ปัญหาหรือค้นหาปัญหา

 3. คลิกส่งสำเนาถึงฉันในแผงช่องปัญหาทางด้านขวามือเพื่อเพิ่มอีเมลของคุณเอง หรือคลิกเพิ่มแล้วป้อนอีเมลอื่น

การติดตามขณะแสดงความคิดเห็น

โดยค่าเริ่มต้น การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาจะไม่ทำให้คุณได้รับการแจ้งเตือน หากคุณต้องการ ติดตามปัญหาเมื่อคุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหานั้น ให้เลือกตัวเลือกส่งสำเนาถึงฉันใต้ช่องความคิดเห็น

วิธีสมัครรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเมื่อคุณแสดงความคิดเห็น

 1. เปิดเครื่องมือติดตามปัญหาในเว็บเบราว์เซอร์

 2. ไปที่ปัญหาหรือค้นหาปัญหา

 3. เพิ่มความคิดเห็นของคุณลงในช่อง "เพิ่มความคิดเห็น"

 4. เลือกตัวเลือกส่งสำเนาถึงฉันใต้ช่องความคิดเห็น

  ระบบจะเพิ่มที่อยู่อีเมลของคุณลงในช่อง CC คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงกับปัญหาจนกว่าจะยกเลิกการสมัครรับข้อมูล

สมัครรับข้อมูลโดยการติดดาวปัญหา

การติดตามปัญหาอีกวิธีหนึ่งคือการติดดาว เมื่อติดดาวปัญหา คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล แต่อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏในช่อง CC และผู้ใช้รายอื่นจะมองไม่เห็นอีเมลของคุณ

การติดดาวปัญหายังโหวตเห็นด้วยซึ่งอาจเป็นสัญญาณสำคัญสำหรับการจัดลำดับความสำคัญ

วิธีติดดาวปัญหา

 1. เปิดเครื่องมือติดตามปัญหาในเว็บเบราว์เซอร์

 2. ไปที่ปัญหาหรือค้นหาปัญหา

 3. คลิกไอคอนรูปดาวข้างชื่อปัญหา

 4. คลิกฉันติดดาวในการนำทางด้านซ้ายเพื่อดูรายการปัญหาที่ติดดาว

การยกเลิกการสมัครรับข้อมูลจากปัญหา

ถ้าคุณมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเท่านั้น คุณสามารถนำที่อยู่อีเมลของคุณเองออกจากรายการสำเนาเพื่อยกเลิกการสมัคร แต่จะไม่สามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลอื่นๆ หรือรายชื่ออีเมลอื่นๆ ได้

วิธียกเลิกการสมัครรับข้อมูลจากปัญหา

 1. เปิดเครื่องมือติดตามปัญหาในเว็บเบราว์เซอร์

 2. ไปที่ปัญหา

 3. คลิกไอคอน X ในแผงช่องปัญหาด้านขวาข้างอีเมลที่ต้องการนำออก คุณยังสามารถคลิกยกเลิกการส่งสำเนาถึงฉันเพื่อนำที่อยู่อีเมลของคุณออกได้ด้วย หากคุณมีเฉพาะสิทธิ์ดูและความคิดเห็น ลิงก์ยกเลิกการส่งสำเนาถึงฉันจะเป็นตัวเลือกเดียวที่ปรากฏขึ้น

ขั้นตอนถัดไป