Tạo cụm

Việc tự học theo cụm là một bài giới thiệu về hoạt động triển khai cho việc phân nhóm.

Khoá học này không phải:

  • bài đánh giá toàn diện về việc phân nhóm
  • mô tả đầy đủ và so sánh giữa các phương pháp tính toán khác nhau để phân nhóm
  • khoá học về việc nhóm với TensorFlow
  • hướng dẫn về phân loại (thay vì phân nhóm)

Điều kiện tiên quyết

Khoá học này giả định rằng bạn có:

Chúc bạn học tập vui vẻ!