REST Resource: accounts.products

Zasób

Z tym zasobem nie są powiązane żadne dane trwałe.

Metody

delete

Usuwa produkt z konta Manufacturer Center.

get

Pobiera produkt z konta Manufacturer Center, w tym problemy z produktem.

list

Wyświetla listę wszystkich produktów na koncie Manufacturer Center.

update

Wstawia lub aktualizuje atrybuty produktu na koncie Manufacturer Center.