REST Resource: accounts.products

Kaynak

Bu kaynakla ilişkilendirilmiş kalıcı veri yok.

Yöntemler

delete

Ürünü Manufacturer Center hesabından siler.

get

Ürünü, ürün sorunları dahil olmak üzere Manufacturer Center hesabından alır.

list

Manufacturer Center hesabındaki tüm ürünleri listeler.

update

Manufacturer Center hesabına ürünün özelliklerini ekler veya günceller.