Güncellenen adresleri işleme

Bazı durumlarda, tek bir adres için Address Validation API'ye birden fazla çağrı yapabilirsiniz. Örneğin, müşteri ilk doğrulamanın sonuçlarını gördükten sonra adresinde değişiklik yapabilir. Ardından, güncellenen adres üzerinde ikinci bir doğrulama gerçekleştiriyorsunuz.

Bu dokümanda, Address Validation API'ye aynı adres için bir dizi istek gönderdiğinizde gerçekleştirebileceğiniz iki temel işlem açıklanmaktadır. Bu işlemler katı bir kullanım gereksinimi değildir, ancak genel veri kalitesini ve sistem yanıtını iyileştirmek için sizin açınızdan faydalı bir işlemdir.

 • provideValidationFeedback uç noktasına istek gönderin
 • previousResponseID alanını ayarlayın

provideValidationFeedback isteği gönder

Bir dizi doğrulamanın sonunda Google, tüm doğrulamaların nihai sonucunu belirtmek için Doğrulama Geri Bildirimi Sağlama API'sine çağrı yapılmasını önerir. İstek iki alanı ayarlar:

 • conclusion: Hizmetinizde kullandığınız doğrulama sürümünü belirtir. Kullanıcı tarafından sağlanan sürüm mü yoksa Address Validation API'den döndürülen sürüm müdür?
 • responseId — Address Validation API'den alınan ilk yanıtın yanıt kimliğini belirtir. Aşağıdaki PreviousResponseId alanını ayarlama konusuna bakın.

provideValidationFeedback yöntemini (REST) veya ProvideValidationFeedback yöntemini (gRPC) kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek, sonucu tanımlayan isteğe bir JSON gövdesi aktarır:

curl -X POST -d '{
 "conclusion": "VALIDATED_VERSION_USED",
 "responseId": "de22bed8-7f52-44cb-8526-faceac57150a"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
"https://addressvalidation.googleapis.com/v1:provideValidationFeedback?key=API_KEY"
 • conclusion alanı, sizin tarafınızda aşağıdaki işlemlerden birini tanımlar:
  • VALIDATED_VERSION_USED: Address Validation API'deki adresin doğrulanmış sürümüdür.
  • USER_VERSION_USED: kullanıcı tarafından sağlanan orijinal sürüm.
  • UNVALIDATED_VERSION_USED: Kullanıcıya gönderilen bir istem sonucunda oluşturulan, ancak Address Validation API ile yeniden doğrulanmayan bir sürüm.
  • UNUSED: İşlemden vazgeçti.
Referans kılavuzunda Validation Conclusion (Doğrulama Sonucu) bölümüne göz atın.
 • responseId alanı, hangi adres doğrulama sonuçları için geri bildirim sağladığınızı belirtir. Bu değer, validateAddress yöntemine yapılan ilk çağrı tarafından döndürülen responseId değeriyle aynı olmalıdır.
Doğrulama geri bildirimi referans kılavuzunda İstek Gövdesi bölümüne bakın.

previousResponseID alanını ayarlayın

Belirli bir adres için Address Validation API'ye bir takip isteği gönderirken previousResponseId alanını ayarlayın.

 • previousResponseId değeri için ilk doğrulama isteğinden sonra API tarafından döndürülen responseId değerini kullanın.
 • Seri tamamlanana kadar tüm takip istekleri için aynı değeri kullanın.

Bu sıra diyagramı, tercih edilen akışı gösterir:

Bir adresi doğrulamak için yanıt kimliğini kullanın.