İşaretçili Harita Ekleme

Bu eğiticide, Android uygulamanıza Google haritasını nasıl ekleyeceğiniz gösterilmektedir. Haritada belirli bir konumu belirtmek için raptiye olarak da adlandırılan bir işaretçi bulunur.

Android için Haritalar SDK'sını kullanarak Android uygulaması oluşturmak üzere eğiticideki adımları izleyin. Önerilen geliştirme ortamı Android Studio'dur.

Kodu alın

GitHub'dan Google Maps Android API v2 Samples deposunu klonlayın veya indirin.

Etkinliğin Java sürümünü görüntüleyin:

  // Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.example.mapwithmarker;

import android.os.Bundle;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions;

/**
 * An activity that displays a Google map with a marker (pin) to indicate a particular location.
 */
public class MapsMarkerActivity extends AppCompatActivity
    implements OnMapReadyCallback {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps);

    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
        .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  /**
   * Manipulates the map when it's available.
   * The API invokes this callback when the map is ready to be used.
   * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera. In this case,
   * we just add a marker near Sydney, Australia.
   * If Google Play services is not installed on the device, the user receives a prompt to install
   * Play services inside the SupportMapFragment. The API invokes this method after the user has
   * installed Google Play services and returned to the app.
   */
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
    // Add a marker in Sydney, Australia,
    // and move the map's camera to the same location.
    LatLng sydney = new LatLng(-33.852, 151.211);
    googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
      .position(sydney)
      .title("Marker in Sydney"));
    googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney));
  }
}

  

Etkinliğin Kotlin sürümünü görüntüleyin:

  // Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.example.mapwithmarker

import android.os.Bundle
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions

/**
 * An activity that displays a Google map with a marker (pin) to indicate a particular location.
 */
class MapsMarkerActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps)

    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as? SupportMapFragment
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }

  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
   val sydney = LatLng(-33.852, 151.211)
   googleMap.addMarker(
    MarkerOptions()
     .position(sydney)
     .title("Marker in Sydney")
   )
   googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney))
  }
}

  

Geliştirme projenizi oluşturun

Android Studio'da eğitim projesini oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

 1. Android Studio'yu indirin ve yükleyin.
 2. Android Studio'ya Google Play Hizmetleri paketini ekleyin.
 3. Bu eğiticiyi okumaya başladığınızda yapmadıysanız Google Haritalar Android API v2 Sana Özel deposunu klonlayın veya indirin.
 4. Eğitim projesini içe aktarın:

  • Android Studio'da Dosya > Yeni > Projeyi İçe Aktar'ı seçin.
  • İndirdikten sonra Google Haritalar Android API v2 Samples deposunu kaydettiğiniz konuma gidin.
  • MapWithMarker projesini şu konumda bulun:
   PATH-TO-SAVED-REPO/android-samples/tutorials/java/MapWithMarker (Java) veya
   PATH-TO-SAVED-REPO/android-samples/tutorials/kotlin/MapWithMarker (Kotlin)
  • Proje dizinini seçip 'ı tıklayın. Android Studio artık Gradle derleme aracını kullanarak projenizi derliyor.

Gerekli API'leri etkinleştirin ve bir API anahtarı alın

Bu eğiticiyi tamamlamak için, gerekli API'lerin etkinleştirildiği bir Google Cloud projenize ve Android için Haritalar SDK'sını kullanma yetkisi olan bir API anahtarına ihtiyacınız vardır. Ayrıntılı bilgi için:

API anahtarını uygulamanıza ekleyin

 1. Projenizin local.properties dosyasını açın.
 2. Aşağıdaki dizeyi ekleyin ve YOUR_API_KEY değerini API anahtarınızın değeriyle değiştirin:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
  

  Uygulamanızı oluşturduğunuzda Android için Secrets Gradle Eklentisi, API anahtarını kopyalar ve aşağıda açıklandığı gibi Android manifest dosyasında bir derleme değişkeni olarak kullanıma sunar.

Uygulamanızı derleyip çalıştırma

Uygulamayı derlemek ve çalıştırmak için:

 1. Bilgisayarınıza bir Android cihaz bağlayın. Android cihazınızda geliştirici seçeneklerini etkinleştirmek ve sisteminizi cihazı algılayacak şekilde yapılandırmak için instructions uygulayın.

  Alternatif olarak, sanal cihaz yapılandırmak için Android Sanal Cihaz (AVD) Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz. Emülatör seçerken Google API'lerini içeren bir resim seçtiğinizden emin olun. Daha fazla bilgi için Android Studio Projesi Oluşturma bölümüne bakın.

 2. Android Studio'da Çalıştır menü seçeneğini (veya oynat düğmesi simgesini) tıklayın. İstendiği şekilde bir cihaz seçin.

Android Studio, uygulamayı derlemek için Gradle'ı çağırır ve ardından uygulamayı cihazda veya emülatörde çalıştırır. Bu sayfadaki resme benzer şekilde, Avustralya'nın doğu yakasındaki Sidney'i işaret eden bir işaretçiye sahip olan harita göreceksiniz.

Sorun giderme:

Kodu anlama

Eğiticinin bu bölümünde, benzer bir uygulamayı nasıl oluşturacağınızı anlamanıza yardımcı olmak için MapWithMarker uygulamasının en önemli kısımları açıklanmaktadır.

Android manifest dosyanızı kontrol edin

Uygulamanızın AndroidManifest.xml dosyasında aşağıdaki öğelere dikkat edin:

 • Uygulamanın derlendiği Google Play Hizmetleri sürümünü yerleştirmek için bir meta-data öğesi ekleyin.

  <meta-data
    android:name="com.google.android.gms.version"
    android:value="@integer/google_play_services_version" />
  
 • API anahtarınızı belirten bir meta-data öğesi ekleyin. Bu eğitimde yer alan örnek, API anahtarının değerini, daha önce tanımladığınız anahtarın adıyla (MAPS_API_KEY) eşleşen bir derleme değişkeniyle eşleştirir. Uygulamanızı oluşturduğunuzda Android için Secrets Gradle Eklentisi, local.properties dosyanızdaki anahtarları manifest derleme değişkenleri olarak kullanılabilir hale getirir.

  <meta-data
   android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
   android:value="${MAPS_API_KEY}" />
  

  build.gradle dosyanızda, aşağıdaki satır API anahtarınızı Android manifest'inize iletir.

   id 'com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin'
  

Aşağıda tam bir manifest örneği verilmiştir:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
 Copyright 2020 Google LLC

 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 you may not use this file except in compliance with the License.
 You may obtain a copy of the License at

   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
-->

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">

    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.version"
      android:value="@integer/google_play_services_version" />

    <!--
       The API key for Google Maps-based APIs.
    -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
      android:value="${MAPS_API_KEY}" />

    <activity
      android:name=".MapsMarkerActivity"
      android:label="@string/title_activity_maps"
      android:exported="true">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

Harita ekleme

Android için Haritalar SDK'sını kullanarak bir harita görüntüleyin.

 1. Etkinliğinizin düzen dosyasına (activity_maps.xml) <fragment> öğesi ekleyin. Bu öğe, eşleme için kapsayıcı görevi görecek ve GoogleMap nesnesine erişim sağlayacak bir SupportMapFragment tanımlar. Eğitim, Android çerçevesinin önceki sürümleriyle geriye dönük uyumluluk sağlamak için harita parçasının Android destek kitaplığı sürümünü kullanır.

  <!--
   Copyright 2020 Google LLC
  
   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
   you may not use this file except in compliance with the License.
   You may obtain a copy of the License at
  
     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  
   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
   See the License for the specific language governing permissions and
   limitations under the License.
  -->
  
  <fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/map"
    android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context="com.example.mapwithmarker.MapsMarkerActivity" />
  
  
 2. Etkinliğinizin onCreate() yönteminde, düzen dosyasını içerik görünümü olarak ayarlayın. FragmentManager.findFragmentById() çağrısı yaparak harita parçasına herkese açık kullanıcı adı ekleyin. Ardından, harita geri çağırmasına kaydolmak için getMapAsync() e-posta adresini kullanın:

  Java

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps);
  
    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
        .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }
  

  Kotlin

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps)
  
    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as? SupportMapFragment
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }
  
 3. GoogleMap nesnesi kullanılabilir olduğunda haritayı ayarlamak için OnMapReadyCallback arayüzünü uygulayın ve onMapReady() yöntemini geçersiz kılın:

  Java

  public class MapsMarkerActivity extends AppCompatActivity
      implements OnMapReadyCallback {
  
    // ...
  
    @Override
    public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
      LatLng sydney = new LatLng(-33.852, 151.211);
      googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
        .position(sydney)
        .title("Marker in Sydney"));
    }
  }
  

  Kotlin

  class MapsMarkerActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {
  
    // ...
  
    override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
     val sydney = LatLng(-33.852, 151.211)
     googleMap.addMarker(
      MarkerOptions()
       .position(sydney)
       .title("Marker in Sydney")
     )
    }
  }
  

Android için Haritalar SDK'sı varsayılan olarak, kullanıcı bir işaretçiye dokunduğunda bilgi penceresinin içeriğini görüntüler. Varsayılan davranışı kullanmaktan memnunsanız işaretçi için bir tıklama işleyici eklemeniz gerekmez.

Sonraki adımlar

Harita nesnesi ve işaretçiler ile neler yapabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.