Google Cloud projenizi ayarlayın

Bu kılavuzda, Google Haritalar Platformu API'lerini kullanmadan önce Google Cloud projenizi nasıl oluşturacağınız gösterilmektedir. Bu adımlardan bazılarını Google Haritalar Platformu'nu kullanmaya başlama sayfasında tamamlamış olsanız da bu konu, projelerinizi yönetmek için yararlanabileceğiniz ek faydalı talimatlar sağlar.

Proje oluşturma

Google Haritalar Platformu'nu kullanmak için hizmetleri, kimlik bilgilerini, faturalandırmayı, API'leri ve SDK'ları yönetecek bir projeniz olmalıdır.

Faturalandırma kurulumu her proje için zorunludur ancak yalnızca bir proje ücretsiz hizmet kotasını aşarsa sizden ücret alınır.

Faturalandırmanın etkin olduğu bir Cloud projesi oluşturmak için:

Konsol

 1. Cloud Console'da yeni bir Google Cloud projesi oluşturun:

  Yeni proje oluştur
 2. Yeni Proje sayfasında gerekli bilgileri girin:

  • Proje adı: Varsayılanı kabul edin veya özelleştirilmiş bir ad girin.

   Proje adını dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Projeleri tanımlama bölümüne bakın.

  • Proje Kimliği: Varsayılanı kabul edin veya Google API'lerinin projeniz için benzersiz tanımlayıcı olarak kullandığı özelleştirilmiş bir kimlik girmek üzere DÜZENLE'yi tıklayın.

   Projeyi oluşturduktan sonra proje kimliğini değiştiremezsiniz. Bu nedenle, projenin kullanım süresi boyunca rahatça kullanabileceğiniz bir kimlik seçin. Proje kimliğinize hassas bilgiler eklemeyin.

  • Faturalandırma hesabı: Proje için bir faturalandırma hesabı seçin. Faturalandırma hesabı oluşturmadıysanız veya yalnızca bir faturalandırma hesabınız varsa bu seçenek gösterilmez.

   Bir projeyi faturalandırma hesabıyla ilişkilendirmek için Faturalandırma Hesabı Yöneticisi veya Proje Faturalandırma Yöneticisi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için faturalandırma erişim denetimi belgelerini inceleyin.

  • Konum: Projenizi bağlamak istediğiniz bir kuruluşunuz varsa Göz at'ı tıklayın. Projeyi seçin. Aksi takdirde "Kuruluş yok"u seçin.

   Daha fazla bilgi için Klasör Oluşturma ve Yönetme ile Kuruluşlar, projeler ve faturalandırma hesapları arasındaki ilişkiler başlıklı makalelere bakın.

 3. Oluştur'u seçin.

gcloud

gcloud projects create "PROJECT"

Google Cloud SDK, Google Cloud SDK kurulumu ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

Faturalandırmayı etkinleştir

Uygulamalarınızı dağıtmak için faturalandırmayı etkinleştirmeniz gerekir. Aylık kotanızı aşmazsanız hesabınızdan ödeme alınmaz. Uygulamanız için aylık kotayı aşan kaynaklara ihtiyacınız varsa ek kullanım için ücret ödersiniz.

Cloud projesi oluştururken bir faturalandırma hesabınız varsa faturalandırma bu projede otomatik olarak etkinleştirilir.

Bir Cloud projesinde faturalandırmayı etkinleştirmek için:

 1. Cloud Console'da Faturalandırma sayfasına gidin:
  Faturalandırma sayfasına gidin
 2. Bir Cloud projesi seçin veya oluşturun.
 3. Faturalandırma hesabının olup olmamasına veya seçilen Cloud projesinin bir hesapla ilişkili olup olmadığına bağlı olarak Faturalandırma sayfasında aşağıdakilerden biri gösterilir:
  • Seçilen Cloud projesinde faturalandırma zaten etkinleştirilmişse faturalandırma hesabıyla ilgili ayrıntılar listelenir.
  • Faturalandırma hesabı yoksa bir faturalandırma hesabı oluşturmanız ve seçilen Cloud projesiyle ilişkilendirmeniz istenir.
  • Faturalandırma hesabı varsa seçili Cloud projesi bir faturalandırma hesabıyla ilişkilendirilmemişse faturalandırmayı etkinleştirmeniz istenir. Ayrıca, İptal'i seçip yeni bir faturalandırma hesabı oluşturup ilişkilendirmek için Hesap oluştur'u da seçebilirsiniz.

Faturalandırmayı etkinleştirdikten sonra ücretlendirilebileceğiniz tutarla ilgili herhangi bir sınır yoktur. Maliyetleriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için bütçe oluşturabilir ve uyarılar ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Faturalandırma başlıklı makaleyi inceleyin.

API'leri etkinleştir

Google Haritalar Platformu'nu kullanmak için projenizle kullanmayı planladığınız API'leri veya SDK'ları etkinleştirmeniz gerekir.

Konsol

Elevation API'yi etkinleştirme

Google Cloud SDK

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "elevation-backend.googleapis.com"

Google Cloud SDK, Google Cloud SDK kurulumu ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

Etkin API'leri görüntüle

Konsol

Etkinleştirdiğiniz API'leri veya SDK'ları görüntülemek için Cloud Console'da Google Haritalar Platformu sayfasına gidin:

Google Haritalar Platformu sayfasına gidin
 • Ek API'ler: Bu API veya SDK'lar etkin değil.
 • Her harita API'si ve hizmeti için kartlar görürseniz hiçbir API veya SDK etkinleştirilmemiştir.

gcloud

gcloud services list --project "PROJECT"

Google Cloud SDK, Google Cloud SDK kurulumu ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

Projeyi kapatma

Bu projeyi kapatarak faturalandırmayı devre dışı bırakabilir ve Cloud projenizde kullanılan tüm Cloud kaynaklarını serbest bırakabilirsiniz:

Konsol

 1. Projeler sayfasına gidin:

  Projeler sayfasına gidin
 2. Kapatmak istediğiniz Cloud projesini seçin ve ardından Sil'i tıklayın.

Cloud projelerinizi yönetme hakkında daha fazla bilgi için Cloud Resource Manager: Proje oluşturma, devre dışı bırakma ve geri yükleme bölümünü inceleyin.

gcloud

gcloud projects delete "PROJECT"

Google Cloud SDK, Google Cloud SDK kurulumu ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

Sırada ne var?

Google Cloud projenizi ayarladıktan sonra Elevation API'yi kullanmak için API Anahtarınızı oluşturup güvenlik altına almanız gerekir:

API Anahtarlarını Kullanma