GMSMarkerKatman Sınıf Referansı

GMSMarkerKatman Sınıf Referansı

Genel bakış

GMSMarkerLayer, ilişkili GMSMarker özelliklerinin çeşitli özelliklerinin animasyonunu sağlayan, her işaretçiye göre kullanılabilen bir GMSOverlayLayer alt sınıfıdır.

GMSMapView tamamen bir OpenGL katmanı aracılığıyla sağlandığından, bu CAKatman'ın hiçbir zaman doğrudan oluşturulmadığını unutmayın. Bu nedenle, CAKatmanlar'ın 'varsayılan' özelliklerinde yapılan ayarlamalar veya animasyonların herhangi bir etkisi olmaz.

GMSOverlayLayer'ı devralır.

Mülkler

CLLocationDegreeslatitude
 GMSMarker'da position bölümünün bir parçası.
CLLocationDegreeslongitude
 Boylam, GMSMarker'daki position bölümünün bir bölümü.
CLLocationDegreesrotasyon
 GMSMarker'a göre rotasyon.
float opaklık
 GMSMarker'a göre opaklık.

Gayrimenkul Dokümanları

- (CLLocationDegrees) enlem [read, write, assign]

GMSMarker'da position bölümünün bir parçası.

- (CLLocationDegrees) longitude [read, write, assign]

Boylam, GMSMarker'daki position bölümünün bir bölümü.

- (CLLocationDegrees) rotasyonu [read, write, assign]

GMSMarker'a göre rotasyon.

- (kayan) opaklık [read, write, assign]

GMSMarker'a göre opaklık.