GMSYer Paylaşımlı Katman Sınıf Referansı

GMSOverlayKatmanlar Sınıf Referansı

Genel bakış

GMSOverlayLayer özel bir CAlayer alt sınıfı ve özel animasyonlara izin veren GMSOverlay katmanları için soyut bir temel sınıftır.

GMSMapView tamamen bir OpenGL katmanı aracılığıyla sağlandığı için, bu CAtier veya herhangi bir alt sınıfın hiçbir zaman doğrudan oluşturulmadığını unutmayın. Bu nedenle, CAKatmanlar'ın 'varsayılan' özelliklerinde yapılan ayarlamalar veya animasyonların herhangi bir etkisi olmaz.

Bu bir uygulama ayrıntısıdır ve doğrudan örneklenmemelidir.

GMSMarkerLayer ve GMSPolygonLayer tarafından devralınır.