นโยบายสำหรับ Places SDK สำหรับ iOS

เอกสารนี้แสดงข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแอปพลิเคชันทั้งหมดที่พัฒนาด้วย Places SDK สำหรับ iOS รวมถึงบริการ Place Autocomplete ที่เป็นส่วนหนึ่งของ API ดังกล่าว ดูข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติมสําหรับนักพัฒนาแอป Google Maps ได้ในข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

การระบุข้อกำหนดในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากพัฒนา Places SDK สำหรับแอปพลิเคชัน iOS คุณต้องเผยแพร่ข้อกำหนดในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้กับแอปพลิเคชันของคุณ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อตกลงระหว่างคุณกับ Google

 • ข้อกำหนดในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ
 • คุณต้องระบุอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในการใช้งานของแอปพลิเคชันว่า เมื่อใช้แอปพลิเคชันแล้ว ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google
 • คุณต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในนโยบายความเป็นส่วนตัวว่ากําลังใช้ Google Maps API และผสานรวมโดยอ้างอิงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

ตำแหน่งที่แนะนำในการแสดงข้อกำหนดในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวจะขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากคุณพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ขอแนะนำให้ระบุลิงก์ไปยังข้อกำหนดในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวบนหน้าดาวน์โหลดของแอปพลิเคชันใน App Store ที่เกี่ยวข้องและในเมนูการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

เว็บแอปพลิเคชัน

หากคุณพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เราขอแนะนำให้ระบุลิงก์ไปยังข้อกำหนดในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวในส่วนท้ายของเว็บไซต์

การดึงข้อมูล การแคช หรือการจัดเก็บเนื้อหาล่วงหน้า

แอปพลิเคชันที่ใช้ Places SDK สำหรับ iOS จะมีข้อผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงกับ Google ภายใต้ข้อกำหนดในข้อตกลงของคุณ คุณจะต้องไม่ดึงข้อมูลล่วงหน้า จัดทำดัชนี จัดเก็บ หรือแคชเนื้อหาใดๆ ยกเว้นภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนด

โปรดทราบว่ารหัสสถานที่ที่ใช้เพื่อระบุสถานที่โดยไม่ซ้ำกันจะได้รับการยกเว้นข้อจำกัดการแคช ระบบจะแสดงรหัสสถานที่ในช่อง "place_id" ใน Places SDK สำหรับคำตอบของ iOS ดูวิธีบันทึก รีเฟรช และจัดการรหัสสถานที่ในคู่มือรหัสสถานที่

การแสดง Places SDK สำหรับผลลัพธ์ iOS

คุณสามารถแสดงผล Places SDK สำหรับผลลัพธ์ iOS บน Google Maps หรือโดยไม่มีแผนที่ ถ้าคุณต้องการแสดง Places SDK สำหรับผลลัพธ์ iOS บนแผนที่ ผลลัพธ์เหล่านี้จะต้องแสดงบน Google Maps ไม่อนุญาตให้ใช้ Places SDK สำหรับข้อมูล iOS บนแผนที่ที่ไม่ใช่ Google แผนที่

หากแอปพลิเคชันของคุณแสดงข้อมูลใน Google Maps จะมีการรวมโลโก้ Google ไว้ด้วยและไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ แอปพลิเคชันที่แสดงข้อมูล Google ในหน้าจอเดียวกับ Google Maps ไม่จำเป็นต้องระบุแหล่งที่มาเพิ่มเติมแก่ Google

หากแอปพลิเคชันของคุณแสดงข้อมูลในหน้าเว็บหรือมุมมองที่ไม่แสดง Google Maps ด้วย คุณจะต้องแสดงโลโก้ Google ที่มีข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากแอปพลิเคชันแสดงข้อมูล Google บนแท็บหนึ่ง และ Google Maps ที่มีข้อมูลนั้นในอีกแท็บหนึ่ง แท็บแรกต้องแสดงโลโก้ Google หากแอปพลิเคชันใช้ช่องค้นหาที่มีหรือไม่มีการเติมข้อความอัตโนมัติ โลโก้จะต้องแสดงในบรรทัด

โลโก้ Google ควรวางอยู่ที่มุมซ้ายล่างของแผนที่ พร้อมข้อมูลแสดงที่มาอยู่ที่มุมขวาล่าง ข้อมูลการระบุแหล่งที่มาทั้ง 2 ตำแหน่งควรจะอยู่บนแผนที่โดยรวม ไม่ใช่ใต้แผนที่ หรือสถานที่อื่นภายในแอปพลิเคชัน ตัวอย่างแผนที่ต่อไปนี้แสดงโลโก้ Google ที่มุมล่างซ้ายของแผนที่ และสัญลักษณ์แสดงที่มาที่ด้านล่างขวา

ตำแหน่งการระบุแหล่งที่มาของนโยบาย

ไฟล์ ZIP ต่อไปนี้มีโลโก้ Google ในขนาดที่ถูกต้องสำหรับแอปพลิเคชันในเดสก์ท็อป, Android และ iOS คุณต้องไม่ปรับขนาดหรือแก้ไขโลโก้ ไม่ว่าด้วยวิธีใด

ดาวน์โหลด: google_logo.zip

อย่าแก้ไขการระบุแหล่งที่มา ห้ามนำออก ปิดบัง หรือครอบตัดข้อมูลการระบุแหล่งที่มา คุณจะใช้โลโก้ Google ในบรรทัดไม่ได้ (เช่น "แผนที่เหล่านี้มาจาก [Google_logo]")

ปิดการระบุแหล่งที่มา หากใช้ภาพหน้าจอของภาพ Google ที่ไม่ใช่การฝังโดยตรง ให้ใส่การระบุแหล่งที่มามาตรฐานตามที่ปรากฏในรูปภาพ หากจำเป็น คุณอาจปรับแต่งรูปแบบและตำแหน่งของข้อความระบุแหล่งที่มาได้ ตราบใดที่ข้อความดังกล่าวอยู่ใกล้กับเนื้อหาและสามารถอ่านออกสำหรับผู้ชมหรือผู้อ่านทั่วไปได้ คุณต้องไม่ย้ายการระบุแหล่งที่มาออกจากเนื้อหา เช่น ท้ายหนังสือ เครดิตของไฟล์หรือรายการ หรือส่วนท้ายของเว็บไซต์

รวมผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สาม ข้อมูลและรูปภาพบางส่วนในผลิตภัณฑ์แผนที่ของเรามาจากผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่ Google หากใช้ภาพดังกล่าว ข้อความที่แสดงที่มาจะต้องระบุชื่อ "Google" และผู้ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น "ข้อมูลแผนที่: Google, Maxar Technologies" ในกรณีที่มีการอ้างอิงผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สาม พร้อมกับภาพ ให้ใส่เพียง "Google" เท่านั้นหรือการแสดงโลโก้ของ Google เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง

หากคุณใช้ Google Maps Platform ในอุปกรณ์ที่การแสดงที่มาใช้งานไม่ได้ โปรด ติดต่อทีมฝ่ายขายของ Google เพื่อหารือเรื่องใบอนุญาตที่เหมาะสมกับกรณีการใช้งานของคุณ

ข้อกำหนดอื่นๆ ในการระบุแหล่งที่มา

การระบุแหล่งที่มาไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะมีเนื้อหาและลิงก์ที่คุณต้องแสดงให้ผู้ใช้ทราบในรูปแบบที่มีการระบุให้ Google แนะนำให้แอปแสดงข้อมูลนี้ไว้ใต้รายละเอียดสถานที่

การระบุแหล่งที่มาของบุคคลที่สามที่ API ส่งคืนจะไม่รวมการระบุแหล่งที่มาของ Google ไว้ด้วย คุณต้องใส่การระบุแหล่งที่มานี้ด้วยตัวเองตามที่อธิบายไว้ในการแสดงโลโก้และการระบุแหล่งที่มาของ Google

ทำตามวิธีการเหล่านี้เพื่อเรียกข้อมูลการระบุแหล่งที่มาของบุคคลที่สามสำหรับสถานที่แห่งเดียวหรือหลายๆ แห่ง

ดึงข้อมูลการระบุแหล่งที่มาสําหรับที่เดียว

เมื่อคุณดึงข้อมูลสถานที่โดยดูสถานที่ด้วยรหัส คุณสามารถดึงข้อมูลการระบุแหล่งที่มาของสถานที่ดังกล่าวจากพร็อพเพอร์ตี้ attributions ใน GMSPlace

มีการระบุ attributions เป็นออบเจ็กต์ NSAttributedString

ดึงข้อมูลแหล่งที่มาของคอลเล็กชันสถานที่

หากแอปแสดงข้อมูลที่ได้จากการขอสถานที่ปัจจุบันของอุปกรณ์ แอปต้องแสดงการระบุแหล่งที่มาของบุคคลที่สามสำหรับรายละเอียดสถานที่ที่แสดง คุณเรียกข้อมูลการระบุแหล่งที่มาของสถานที่ทั้งหมดที่ดึงข้อมูลในคำขอได้จากพร็อพเพอร์ตี้ attributions ใน GMSPlaceLikelihoodList

ระบบระบุ attributions เป็นออบเจ็กต์ NSAttributedString ซึ่งคุณเข้าถึงและแสดงได้ในลักษณะเดียวกันกับ attributions จากที่เดียวตามที่อธิบายไว้ด้านบน

แสดงที่มาของรูปภาพ

หากแอปแสดงรูปภาพ คุณต้องแสดงที่มาของรูปภาพแต่ละรูปที่มีรูปภาพเหล่านั้น หากต้องการระบุแหล่งที่มาสำหรับรูปภาพ โปรดโทรหา GMSPlacePhotoMetadata.attributions พร็อพเพอร์ตี้นี้เป็น NSAttributedString หรือ nil หากไม่มีแอตทริบิวต์ที่จะแสดง

Swift

GMSPlacesClient.sharedClient().lookUpPhotosForPlaceID(placeID) { (photos, error) -> Void in
 if let error = error {
  // TODO: handle the error.
  print("Error: \(error.description)")
 } else {
  // Get attribution for the first photo in the list.
  if let photo = photos?.results.first {
   let attributions = photo.attributions
  }
 }
}
  

Objective-C

[[GMSPlacesClient sharedClient]
  lookUpPhotosForPlaceID:placeID
         callback:^(GMSPlacePhotoMetadataList *_Nullable photos,
               NSError *_Nullable error) {
          if (error) {
           // TODO: handle the error.
           NSLog(@"Error: %@", [error description]);
          } else {
           // Get attribution for the first photo in the list.
           if (photos.results.count > 0) {
            GMSPlacePhotoMetadata *photo = photos.results.firstObject;
            NSAttributedString *attributions = photo.attributions;
           }
          }
         }];
  

แสดงการระบุแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม

การระบุแหล่งที่มาไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามได้รับการระบุเป็นออบเจ็กต์ NSAttributedString รายการที่มีเนื้อหาและลิงก์ซึ่งคุณต้องเก็บรักษาไว้และแสดงต่อผู้ใช้

วิธีที่แนะนำในการแสดงการระบุแหล่งที่มาคือการใช้ UITextView เนื่องจากลิงก์ในการระบุแหล่งที่มาจะต้องใช้งานได้ หากต้องการตรวจสอบว่าลิงก์ใช้งานได้ ให้ตั้งค่าผู้รับมอบสิทธิ์ใน UITextView และตั้งค่าเมธอด shouldInteractWithURL ของ UITextViewDelegate ให้แสดงผล YES

Swift

...
 self.attributionTextView.delegate = self
...

// MARK: - UITextViewDelegate

func textView(textView: UITextView, shouldInteractWithURL URL: NSURL,
 inRange characterRange: NSRange) -> Bool {
 // Make links clickable.
 return true
}
  

Objective-C

...
 self.attributionTextView.delegate = self;
...

#pragma mark - UITextViewDelegate

- (BOOL)textView:(UITextView *)textView
  shouldInteractWithURL:(NSURL *)url
         inRange:(NSRange)characterRange {
 // Make links clickable.
 return YES;
}
  

ตัวอย่างการระบุแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม

การระบุแหล่งที่มาของบุคคลที่สามมักประกอบด้วยข้อความที่มีลิงก์ เช่น

ข้อมูลโดยบริษัทตัวอย่าง

ในตัวอย่างข้างต้น ช่วงข้อความบริษัทตัวอย่างครอบคลุมด้วยแอตทริบิวต์ NSLink

หลักเกณฑ์รูปแบบสําหรับการระบุแหล่งที่มาของ Google

ต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์ด้านสไตล์สำหรับการระบุแหล่งที่มาของ Google ใน CSS และ HTML หากคุณใช้โลโก้ Google ที่ดาวน์โหลดได้

พื้นที่ว่าง

พื้นที่ว่างรอบโลโก้ตัวเต็มควรเท่ากับหรือมากกว่าความสูงของ "G" ใน Google

ช่องว่างระหว่างข้อความระบุแหล่งที่มาและโลโก้ Google ควรเท่ากับความกว้างตัว "G" ครึ่งหนึ่ง

อ่านง่าย

ข้อมูลผู้เขียนควรชัดเจน อ่านออก และปรากฏในรูปแบบสีที่เหมาะสมสำหรับพื้นหลังที่ระบุ อย่าลืมให้คอนทราสต์ที่เพียงพอสำหรับรูปแบบโลโก้ที่คุณเลือก

สี

ใช้ข้อความ Google Material Gray 700 บนพื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อนที่ใช้โทนสีดำที่มีความเข้มสูงสุด 0%–40%

Google
#5F6368
RGB 95 99 104
HSL 213 5 39
HSB 213 9 41

ใช้ข้อความสีขาวสำหรับบรรทัดข้อมูลผู้เขียนและการระบุแหล่งที่มา บนพื้นหลังสีเข้มและทับรูปแบบภาพถ่ายหรือรูปแบบที่ไม่ยุ่ง

Google
#FFFFFF
RGB 255 255 255
HSL 0 0 100
HSB 0 0 100

แบบอักษร

ใช้แบบอักษร Roboto

CSS ตัวอย่าง

เมื่อใช้ CSS ต่อไปนี้กับข้อความ "Google" จะแสดงผล "Google" ที่มีแบบอักษร สี และระยะห่างที่เหมาะสมบนพื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อน

font-family: Roboto;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 16px;
line-height: 16px;
padding: 16px;
letter-spacing: 0.0575em; /* 0.69px */
color: #5F6368;