GMSPlaceType

GMSPlaceType

Değişkenler

NSString *constkGMSPlaceTypeAccounting
 API için Tablo 1 yer türleri için sabit değerler.
NSString *constkGMSPlaceTypeAirport
NSString *constkGMSPlaceTypeAmusementPark
NSString *constkGMSPlaceTypeAquarium
NSString *constkGMSPlaceTypeArtGallery
NSString *constkGMSPlaceTypeAtm
NSString *constkGMSPlaceTypeBakery
NSString *constkGMSPlaceTypeBank
NSString *constkGMSPlaceTypeBar
NSString *constkGMSPlaceTypeBeautySalon
NSString *constkGMSPlaceTypeBicycleStore
NSString *constkGMSPlaceTypeBookStore
NSString *constkGMSPlaceTypeBowlingAlley
NSString *constkGMSPlaceTypeBusStation
NSString *constkGMSPlaceTypeCafe
NSString *constkGMSPlaceTypeCampground
NSString *constkGMSPlaceTypeCarDealer
NSString *constkGMSPlaceTypeCarRental
NSString *constkGMSPlaceTypeCarRepair
NSString *constkGMSPlaceTypeCarWash
NSString *constkGMSPlaceTypeCasino
NSString *constkGMSPlaceTypeCemetery
NSString *constkGMSPlaceTypeChurch
NSString *constkGMSPlaceTypeCityHall
NSString *constkGMSPlaceTypeClothingStore
NSString *constkGMSPlaceTypeConvenienceStore
NSString *constkGMSPlaceTypeCourthouse
NSString *constkGMSPlaceTypeDentist
NSString *constkGMSPlaceTypeDepartmentStore
NSString *constkGMSPlaceTypeDoctor
NSString *constkGMSPlaceTypeDrugstore
NSString *constkGMSPlaceTypeElectrician
NSString *constkGMSPlaceTypeElectronicsStore
NSString *constkGMSPlaceTypeEmbassy
NSString *constkGMSPlaceTypeFireStation
NSString *constkGMSPlaceTypeFlorist
NSString *constkGMSPlaceTypeFuneralHome
NSString *constkGMSPlaceTypeFurnitureStore
NSString *constkGMSPlaceTypeGasStation
NSString *constkGMSPlaceTypeGroceryOrSupermarket
NSString *constkGMSPlaceTypeGym
NSString *constkGMSPlaceTypeHairCare
NSString *constkGMSPlaceTypeHardwareStore
NSString *constkGMSPlaceTypeHinduTemple
NSString *constkGMSPlaceTypeHomeGoodsStore
NSString *constkGMSPlaceTypeHospital
NSString *constkGMSPlaceTypeInsuranceAgency
NSString *constkGMSPlaceTypeJewelryStore
NSString *constkGMSPlaceTypeLaundry
NSString *constkGMSPlaceTypeLawyer
NSString *constkGMSPlaceTypeLibrary
NSString *constkGMSPlaceTypeLightRailStation
NSString *constkGMSPlaceTypeLiquorStore
NSString *constkGMSPlaceTypeLocalGovernmentOffice
NSString *constkGMSPlaceTypeLocksmith
NSString *constkGMSPlaceTypeLodging
NSString *constkGMSPlaceTypeMealDelivery
NSString *constkGMSPlaceTypeMealTakeaway
NSString *constkGMSPlaceTypeMosque
NSString *constkGMSPlaceTypeMovieRental
NSString *constkGMSPlaceTypeMovieTheater
NSString *constkGMSPlaceTypeMovingCompany
NSString *constkGMSPlaceTypeMuseum
NSString *constkGMSPlaceTypeNightClub
NSString *constkGMSPlaceTypePainter
NSString *constkGMSPlaceTypePark
NSString *constkGMSPlaceTypeParking
NSString *constkGMSPlaceTypePetStore
NSString *constkGMSPlaceTypePharmacy
NSString *constkGMSPlaceTypePhysiotherapist
NSString *constkGMSPlaceTypePlumber
NSString *constkGMSPlaceTypePrimarySchool
NSString *constkGMSPlaceTypePolice
NSString *constkGMSPlaceTypePostOffice
NSString *constkGMSPlaceTypeRealEstateAgency
NSString *constkGMSPlaceTypeRestaurant
NSString *constkGMSPlaceTypeRoofingContractor
NSString *constkGMSPlaceTypeRvPark
NSString *constkGMSPlaceTypeSchool
NSString *constkGMSPlaceTypeSecondarySchool
NSString *constkGMSPlaceTypeShoeStore
NSString *constkGMSPlaceTypeShoppingMall
NSString *constkGMSPlaceTypeSpa
NSString *constkGMSPlaceTypeStadium
NSString *constkGMSPlaceTypeStorage
NSString *constkGMSPlaceTypeStore
NSString *constkGMSPlaceTypeSubwayStation
NSString *constkGMSPlaceTypeSupermarket
NSString *constkGMSPlaceTypeSynagogue
NSString *constkGMSPlaceTypeTaxiStand
NSString *constkGMSPlaceTypeTrainStation
NSString *constkGMSPlaceTypeTravelAgency
NSString *constkGMSPlaceTypeTransitStation
NSString *constkGMSPlaceTypeTouristAttraction
NSString *constkGMSPlaceTypeUniversity
NSString *constkGMSPlaceTypeVeterinaryCare
NSString *constkGMSPlaceTypeZoo
NSString *constkGMSPlaceTypeAdministrativeAreaLevel1
 Yerler hizmeti tarafından döndürülen Tablo 2 ek türleri için sabit değerler.
NSString *constkGMSPlaceTypeAdministrativeAreaLevel2
NSString *constkGMSPlaceTypeAdministrativeAreaLevel3
NSString *constkGMSPlaceTypeAdministrativeAreaLevel4
NSString *constkGMSPlaceTypeAdministrativeAreaLevel5
NSString *constkGMSPlaceTypeColloquialArea
NSString *constkGMSPlaceTypeCountry
NSString *constkGMSPlaceTypeEstablishment
NSString *constkGMSPlaceTypeFinance
NSString *constkGMSPlaceTypeFloor
NSString *constkGMSPlaceTypeFood
NSString *constkGMSPlaceTypeGeneralContractor
NSString *constkGMSPlaceTypeGeocode
NSString *constkGMSPlaceTypeHealth
NSString *constkGMSPlaceTypeIntersection
NSString *constkGMSPlaceTypeLocality
NSString *constkGMSPlaceTypeNaturalFeature
NSString *constkGMSPlaceTypeNeighborhood
NSString *constkGMSPlaceTypePlaceOfWorship
NSString *constkGMSPlaceTypePointOfInterest
NSString *constkGMSPlaceTypePolitical
NSString *constkGMSPlaceTypePostBox
NSString *constkGMSPlaceTypePostalCode
NSString *constkGMSPlaceTypePostalCodePrefix
NSString *constkGMSPlaceTypePostalCodeSuffix
NSString *constkGMSPlaceTypePostalTown
NSString *constkGMSPlaceTypePremise
NSString *constkGMSPlaceTypeRoom
NSString *constkGMSPlaceTypeRoute
NSString *constkGMSPlaceTypeStreetAddress
NSString *constkGMSPlaceTypeStreetNumber
NSString *constkGMSPlaceTypeSublocality
NSString *constkGMSPlaceTypeSublocalityLevel1
NSString *constkGMSPlaceTypeSublocalityLevel2
NSString *constkGMSPlaceTypeSublocalityLevel3
NSString *constkGMSPlaceTypeSublocalityLevel4
NSString *constkGMSPlaceTypeSublocalityLevel5
NSString *constkGMSPlaceTypeSubpremise
NSString *constkGMSPlaceTypeTownSquare
NSString *constkGMSPlaceTypeCollectionAddress
 API için Tablo 3 türleri için sabit değerler.
NSString *constkGMSPlaceTypeCollectionRegion
NSString *constkGMSPlaceTypeCollectionCity

Değişken Belgeleri

NSString* Const kGMSPlaceTypeAccounting (kGMSPlaceTypeAccounting)

API için Tablo 1 yer türleri için sabit değerler.

Tam listeyi https://developers.google.com/maps/documentation/places/ios-sdk/supported_types adresinde bulabilirsiniz.

NSString* Cont kGMSPlaceTypeAirport
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeAmusementPark
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeAquarium
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeArtGallery
NSString* Cont kGMSPlaceTypeAtm
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeBakery
NSString* Cont kGMSPlaceTypeBank
NSString* Cont kGMSPlaceTypeBar
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeBeautySalon
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeBicycleStore
NSString* Cont kGMSPlaceTypeBookStore
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeBowlingAlley
NSString* Cont kGMSPlaceTypeBusStation
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeCafe
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeCampground
NSString* Cont kGMSPlaceTypeCarDealer
NSString* Cont kGMSPlaceTypeCarRental
NSString* Cont kGMSPlaceTypeCarRepair
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeCarWash
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeCasino
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypeCemetery
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeChurch
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeCityHall
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeClothingStore
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypeConvenienceStore
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeCourthouse
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypeDentist
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypeDepartmentStore
NSString* Const kGMSPlaceTypeDoctor (kGMSPlaceTypeDoctor)
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeDrugstore
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeElectrician
NSString* Cont kGMSPlaceTypeElectronicsStore (kGMSPlaceTypeElectronicsStore)
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeEmbassy
NSString* Cont kGMSPlaceTypeFireStation
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeFlorist
NSString* Cont kGMSPlaceTypeFuneralHome
NSString* Const kGMSPlaceTypeFurnitureStore
NSString* Cont kGMSPlaceTypeGasStation
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeGym
NSString* Cont kGMSPlaceTypeHairCare
NSString* Cont kGMSPlaceTypeHardwareStore (kGMSPlaceTypeHardwareStore)
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeHinduTemple
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeHospital
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeInsuranceAgency
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypeJewelryStore
NSString* Cont kGMSPlaceTypeLaundry
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypeLawyer
NSString* Const kGMSPlaceTypeLibrary
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeLiquorStore
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeLocksmith
NSString* Const kGMSPlaceTypeLodging (kGMSPlaceTypeLodging)
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeMealDelivery
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeMealTakeaway
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypeMosque
NSString* Cont kGMSPlaceTypeMovieRental
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypeMovieTheater
NSString* Cont kGMSPlaceTypeMovingCompany (kGMSPlaceTypeMovingCompany)
NSString* Const kGMSPlaceTypeMuseum (kGMSPlaceTypeMuseum)
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypeNightClub
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypePainter
NSString* Const kGMSPlaceTypePark (kGMSPlaceTypePark)
NSString* Cont kGMSPlaceTypeParking
NSString* Cont kGMSPlaceTypePetStore
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypePharmacy
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypePhysiotherapist
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypePlumber
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypePrimarySchool
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypePolice
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypePostOffice
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeRealEstateAgency
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypeRestaurant
NSString* Contractor kGMSPlaceTypeRoofingContractor
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeRvPark
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeSchool
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypeShoeStore
NSString* Const kGMSPlaceTypeShoppingMall
NSString* Cont kGMSPlaceTypeSpa
NSString* Const kGMSPlaceTypeStadium (kGMSPlaceTypeStadium)
NSString* Const kGMSPlaceTypeStorage
NSString* Cont kGMSPlaceTypeStore
NSString* Cont kGMSPlaceTypeSupermarket
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeSynagogue
NSString* Cont kGMSPlaceTypeTaxiStand
NSString* Cont kGMSPlaceTypeTrainStation
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeTravelAgency
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeTouristAttraction
NSString* Cont kGMSPlaceTypeUniversity
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeVeterinaryCare
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeZoo

Yerler hizmeti tarafından döndürülen Tablo 2 ek türleri için sabit değerler.

Tam listeyi https://developers.google.com/maps/documentation/places/ios-sdk/supported_types adresinde bulabilirsiniz.

Not:
Yer aramasının tür filtresinde aşağıdaki türler desteklenmez.
NSString* console kGMSPlaceTypeColloquialArea
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypeCountry
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypeEstablishment
NSString* Cont kGMSPlaceTypeFinance
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeFloor
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeFood
NSString* Contractor kGMSPlaceTypeGeneralContractor
NSString* Const kGMSPlaceTypeGeocode (kGMSPlaceTypeGeocode)
NSString* Const kGMSPlaceTypeHealth (kGMSPlaceTypeHealth)
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypeIntersection
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypeLocality
NSString* Const kGMSPlaceTypeNaturalFeature
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeNeighborhood
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypePlaceOfWorship
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypePointOfInterest
NSString* Const kGMSPlaceTypePolitical
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypePostBox
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypePostalCode
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypePostalCodeSuffix
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypePostalTown
NSString* Cont kGMSPlaceTypePremise
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeRoom
NSString* Cont kGMSPlaceTypeRoute
NSString* Const kGMSPlaceTypeStreetAddress (kGMSPlaceTypeStreetAddress)
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeStreetNumber
NSString* tutarlı kGMSPlaceTypeSublocality
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeSublocalityLevel1
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeSublocalityLevel2
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeSublocalityLevel3
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeSublocalityLevel4
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeSublocalityLevel5
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeSubpremise
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeTownSquare

API için Tablo 3 türleri için sabit değerler.

Tam listeyi https://developers.google.com/maps/documentation/places/ios-sdk/supported_types adresinde bulabilirsiniz.

Not:
Coğrafi kod ve tesis 2. tabloda bulunmaktadır.
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeCollectionRegion
NSString* kurucusu kGMSPlaceTypeCollectionCity