Places API (New)

Places API ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงปลายทางการค้นหาและการดึงข้อมูลของสถานที่หนึ่งๆ ได้อย่างหลากหลาย

บริการ: places.googleapis.com

หากต้องการเรียกใช้บริการนี้ เราขอแนะนำให้ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ Google มีให้ หากแอปพลิเคชันของคุณจำเป็นต้องใช้ไลบรารีของคุณเองเพื่อเรียกใช้บริการนี้ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณส่งคำขอ API

เอกสารการค้นพบ

เอกสารการค้นพบเป็นข้อกำหนดที่เครื่องอ่านได้เพื่ออธิบายและใช้ REST API ใช้สำหรับสร้างไลบรารีไคลเอ็นต์, ปลั๊กอิน IDE และเครื่องมืออื่นๆ ที่โต้ตอบกับ Google APIs บริการเดียวอาจมีเอกสารการค้นพบหลายรายการ บริการนี้มีเอกสารการค้นพบต่อไปนี้

ปลายทางบริการ

ปลายทางของบริการคือ URL พื้นฐานที่ระบุที่อยู่เครือข่ายของบริการ API บริการหนึ่งอาจมีปลายทางบริการหลายจุด บริการนี้มีปลายทางบริการต่อไปนี้และ URI ด้านล่างทั้งหมดเกี่ยวข้องกับปลายทางของบริการนี้

  • https://places.googleapis.com

ทรัพยากร REST: v1.places

วิธีการ
autocomplete POST /v1/places:autocomplete
แสดงผลการคาดการณ์สำหรับอินพุตที่ระบุ
get GET /v1/{name=places/*}
ดูรายละเอียดของสถานที่ตามชื่อทรัพยากร ซึ่งเป็นสตริงในรูปแบบ places/{place_id}
searchNearby POST /v1/places:searchNearby
ค้นหาสถานที่ใกล้ๆ
searchText POST /v1/places:searchText
การค้นหาสถานที่ด้วยข้อความ

ทรัพยากร REST: v1.places.photos

วิธีการ
getMedia GET /v1/{name=places/*/photos/*/media}
ดาวน์โหลดสื่อรูปภาพที่มีสตริงอ้างอิงรูปภาพ