Yol haritası desenleri

Yol Haritası Kutusuna genel bakışYol haritası kutuları, Google'ın kartografik stiline sahip, vektör topografik verilere dayalı görüntü bloklarıdır. Buna yollar, binalar, önemli yerler ve siyasi sınırlar dahildir.

Yol haritası bölümleri alınıyor

Oturum jetonu aldıktan sonra yol haritası kartı istekleri yapmaya başlayabilirsiniz. Oturum jetonu tüm oturum için geçerli olduğundan, karo isteklerinizde harita seçeneklerini belirtmeniz gerekmez.

Aşağıdaki kod örneğinde, yol haritası karoları için tipik bir oturum jetonu isteği gösterilmektedir.

curl -X POST -d '{
 "mapType": "roadmap",
 "language": "en-US",
 "region": "US"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
"https://tile.googleapis.com/v1/createSession?key=YOUR_API_KEY"

Yol haritası bloklarını, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bir HTTPS GET isteği oluşturarak elde edersiniz.

curl "https://tile.googleapis.com/v1/2dtiles/z/x/y?session=YOUR_SESSION_TOKEN&key=YOUR_API_KEY&orientation=0_or_90_or_180_or_270"

Bu HTTPS GET isteğinde z, yakınlaştırma düzeyidir (0 ile 22 arasında), x ve y ise almak istediğiniz karonun parça koordinatlarıdır.

orientation parametresi isteğe bağlıdır. Değeri, karo resminin saat yönünün tersine dönme derecesini belirtir. orientation, roadmap karo için, temel görüntülerin "overlay": true kullanılarak ve layerTypes ayarıyla kaldırıldığı uydu ve arazi istekleri için de desteklenir. Geçerli orientation değerleri 0 (varsayılan), 90, 180 ve 270'dir.

Bir orientation değeri eklerseniz karo koordinat ızgarası döndürülmez. Örneğin, orientation değerini 90 olarak ayarlarsanız x koordinatı karonun soldan sağa konumunu tanımlamaya devam eder (bu örnekte, harita üzerinde kuzeyden güneye doğrudur).

Sıfır derecelik yön 90 derecelik yön
Sıfır derecelik yön 90 derecelik yön

Örnek karo isteği

Dünyanın tamamını içeren tek bir karo gerektiren aşağıdaki örneği düşünün. Bu örnekte, yakınlaştırma düzeyi 0, x ve y koordinatları ise 0, 0'dır.

curl "https://tile.googleapis.com/v1/2dtiles/0/0/0?session=YOUR_SESSION_TOKEN&key=YOUR_API_KEY" --output /tmp/example_tile.png

Bu örnekte sunucudan gelen yanıt mesajı yok. Bunun yerine, parça aşağıdaki istatistiklerle yerel bir dosyaya indirilir.

Tüm dünya tek bir parçada

 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 8335 100 8335  0   0 51471   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 54835

Yanıt mesajı üstbilgileri hakkında bilgi edinmek için İçeriği Önceden Alma, Önbelleğe Alma veya Depolama bölümüne bakın.