WaypointType

Ara nokta türü.

Sıralamalar
UNKNOWN_WAYPOINT_TYPE Bilinmeyen veya belirtilmemiş ara nokta türü.
PICKUP_WAYPOINT_TYPE Sürücüleri veya malları teslim almak için ara noktalar.
DROP_OFF_WAYPOINT_TYPE Sürücüleri veya malzemeyi bırakmak için referans noktaları.
INTERMEDIATE_DESTINATION_WAYPOINT_TYPE Çok hedefli bir gezide ara hedefler için ara noktalar.