Referanslara Genel Bakış

Bu bölümde, İsteğe Bağlı Yolculuk ve Teslimat Çözümü'nü oluşturan API'ler için referans belgeler sağlanmaktadır.

Fleet Engine API'sı

gRPC

REST

Logging

Sürücü SDK'sı

Android

iOS

Tüketici SDK'sı

Android

iOS

Gezinme SDK'sına ilişkin referans belgeleri için Android için Navigasyon SDK'sı veya iOS için Navigasyon SDK'sı bölümüne bakın.

JavaScript Yolculuğu Paylaşım Kitaplığı

JavaScript Yolculuğu Paylaşım Kitaplığı dokümanları, Google Haritalar JavaScript API'si dokümanlarının bir parçasıdır.