Method: spaces.create

יצירת מרחב משותף.

בקשת HTTP

POST https://meet.googleapis.com/v2/spaces

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של Space.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, גוף התגובה מכיל מופע חדש של Space שנוצר.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.created

למידע נוסף, עיינו במדריך ההרשאות.