הפניית SDK ו-API של Google Meet

במסמכי התיעוד של Google Meet SDK ו-API ניתן למצוא מידע מפורט על כל אחת מהמחלקות והשיטות ב-Meet SDK וב-API. בוחרים את ה-SDK או ה-API המועדפים מהרשימה הבאה.

חומר עזר בנושא SDK של תוספים איך רואים את הגרסה המלאה של ה-SDK לתוספים של Google Meet לאתרים
הפניית API הצגת ה-API המלא ל-REST של Google Meet עבור לקוחות
חומרי עזר ל-Android LiveSharing SDK גרסה מלאה של ה-SDK המלא לשיתוף בזמן אמת ב-Google Meet ל-Java
חומר עזר בנושא Web LiveSharing SDK איך רואים את הגרסה המלאה של ה-SDK המלא לשיתוף בזמן אמת ב-Google Meet לדפדפן