Làm quen với Thẻ nhà xuất bản của Google

Thẻ nhà xuất bản của Google (GPT) là một thư viện gắn thẻ quảng cáo cho Google Ad Manager.

Bạn có thể sử dụng GPT để tự động tạo yêu cầu quảng cáo. GPT lấy các thông tin quan trọng như mã đơn vị quảng cáo, kích thước quảng cáo và tiêu chí nhắm mục tiêu tuỳ chỉnh, tạo yêu cầu và hiển thị quảng cáo trên các trang web.

Để biết thêm thông tin chi tiết về GPT, hãy xem trung tâm trợ giúp Ad Manager.

Dưới đây là một số mẫu mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu sử dụng GPT. Nếu bạn cần thêm trợ giúp về GPT, hãy xem các lựa chọn hỗ trợ.

Hiển thị quảng cáo thử nghiệm

Ví dụ sau đây hướng dẫn bạn cách tạo một trang thử nghiệm sử dụng GPT để tải quảng cáo chung từ mạng thử nghiệm của Google.

Bạn có thể tìm thấy mã đầy đủ cho ví dụ này trên trang mẫu hiển thị quảng cáo thử nghiệm.

 1. Tạo tài liệu HTML cơ bản

  Trong trình chỉnh sửa văn bản, hãy tạo một tài liệu HTML cơ bản có tên là hello-gpt.html.

  <!doctype html>
  <html>
   <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <meta name="description" content="Display a fixed-sized test ad." />
    <title>Display a test ad</title>
    <style></style>
   </head>
   <body>
    <script>
     googletag.cmd.push(() => {
      // Request and render an ad for the "banner-ad" slot.
      googletag.display("banner-ad");
     });
    </script>
   </body>
  </html>
  
 2. Tải thư viện GPT

  Tải thư viện GPT bằng cách thêm đoạn mã sau vào <head> của tài liệu HTML.

  Mã này tải thư viện GPT từ https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js. Sau khi tải đầy đủ, thư viện sẽ xử lý mọi lệnh đã xếp hàng trong đối tượng googletag.

  <head>
   <meta charset="utf-8" />
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
   <meta name="description" content="Display a fixed-sized test ad." />
   <title>Display a test ad</title>
   <script async src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script>
   <style></style>
  </head>
  
 3. Xác định vùng quảng cáo

  Xác định vùng quảng cáo và khởi chạy GPT bằng phương thức googletag.enableServices().

  Trước tiên, mã này đảm bảo đối tượng googletag có sẵn, sau đó đưa một lệnh vào hàng đợi để tạo vùng quảng cáo và bật GPT.

  Vùng quảng cáo trong ví dụ này sẽ tải một quảng cáo có kích thước 300x250 từ đơn vị quảng cáo được chỉ định theo đường dẫn /6355419/Travel/Europe/France/Paris. Quảng cáo sẽ hiển thị trong phần tử <div id="banner-ad"> trong nội dung trang, phần tử này sẽ được thêm vào tiếp theo.

  <head>
   <meta charset="utf-8" />
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
   <meta name="description" content="Display a fixed-sized test ad." />
   <title>Display a test ad</title>
   <script async src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script>
   <script>
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
  
    googletag.cmd.push(() => {
     // Define an ad slot for div with id "banner-ad".
     googletag
      .defineSlot("/6355419/Travel/Europe/France/Paris", [300, 250], "banner-ad")
      .addService(googletag.pubads());
  
     // Enable the PubAdsService.
     googletag.enableServices();
    });
   </script>
   <style></style>
  </head>
  
 4. Chỉ định vị trí quảng cáo sẽ xuất hiện

  Chỉ định vị trí mà quảng cáo sẽ xuất hiện trên trang bằng cách thêm mã sau vào <body> của tài liệu HTML.

  Lưu ý rằng mã nhận dạng của <div> này khớp với mã được chỉ định khi xác định vùng quảng cáo.

  <body>
   <div id="banner-ad" style="width: 300px; height: 250px"></div>
   <script>
    googletag.cmd.push(() => {
     // Request and render an ad for the "banner-ad" slot.
     googletag.display("banner-ad");
    });
   </script>
  </body>
  
 5. Xem trước trang thử nghiệm

  Lưu tệp hello-gpt.html rồi mở trong trình duyệt web. Sau khi tải, trang sẽ hiển thị quảng cáo thử nghiệm trong phần nội dung của trang web.

Hiển thị quảng cáo của riêng bạn

Để hiển thị quảng cáo của riêng bạn, hãy sử dụng tệp hello-gpt.html trong mục Hiển thị quảng cáo thử nghiệm, sau đó thay thế mã trong tiêu đề bằng mã chỉ định khoảng không quảng cáo từ mạng Ad Manager của riêng bạn.

 1. Tạo thẻ quảng cáo cho đơn vị quảng cáo mà bạn muốn hiển thị. Tìm hiểu thêm về cách tạo thẻ quảng cáo trong trung tâm trợ giúp Ad Manager.

 2. Sao chép mã thẻ quảng cáo được cung cấp trong phần Tiêu đề tài liệu và sử dụng mã này để thay thế mã tương ứng trong <head> của tài liệu HTML.

  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Hello GPT</title>
   <script async src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script>
   <script>
    window.googletag = window.googletag || {cmd: []};
    googletag.cmd.push(function() {
     googletag
       .defineSlot(
         'ad-unit-path', [width, height], 'div-id')
       .addService(googletag.pubads());
     googletag.enableServices();
    });
   </script>
  </head>
  
 3. Lưu tệp hello-gpt.html đã cập nhật rồi mở tệp đó trong trình duyệt web.