Przeglądaj Content API

Po skonfigurowaniu biblioteki klienta i wywołaniu pierwszego interfejsu API możesz skorzystać z przewodników dotyczących treści, dokumentacji i przykładów, aby poznać dodatkowe funkcje i zintegrować ten interfejs z aplikacjami. W następnym kroku znajdziesz te materiały:

  • Inne przewodniki w tej sekcji zawierają szczegółowe objaśnienie przepływów pracy dla określonych usług i przepływów pracy w interfejsie Content API, takich jak Produkty czy Zamówienia.
  • Dokumentacja Content API dotycząca Content API zawiera pełne informacje o wszystkich zasobach interfejsu API uporządkowane według punktu końcowego usługi. Dokumentacja referencyjna zawiera wszystkie pola i metody każdej usługi, a także eksplorator interfejsu API do testowania wywołań metod z użyciem danych logowania konta Merchant Center.
  • Strona Przykłady i biblioteki daje dostęp do wszystkich bibliotek klienta interfejsu API Google, których możesz używać do integracji interfejsu Content API z aplikacjami, a także do przykładów kodu w bibliotece i dokumentacji referencyjnej.