API çağrısı yapma

GitHub'daki googleads/googleads-shopping-samples deposu, her istemci kitaplığı için ortak işlemlere yönelik örnek kod içerir. Örneğin, googleads-shopping-samples/python/shopping/content/products/ adresindeki örnekler, Python ile products kaynağını kullanarak yaygın işlemler için kod sağlar. Bu kılavuzda, boş bir dosyayla başlayıp yeni ürün ekleyen bir örnek oluşturursunuz. Böylece, Content API ile entegre olan uygulamaların temel yapısını ve gerekli bileşenlerini görebilirsiniz. Sonuç, products/insert.py örnek dosyasındaki örneğe benzer. Ardından, ürünün başarıyla eklendiğini doğrulamak için products.list yönteminde API Explorer'ı kullanabilirsiniz.

İlk aramanızı yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. googleads-shopping-samples/python/shopping/content/products/ dizininde boş bir my-insert.py dosya oluşturun. Aşağıdaki adımlarda verilen kodun tamamını bu dosyaya ekleyin.

 2. Gerekli modüller için içe aktarma ifadeleri ekleyin.

  my-insert.py komutunun başına aşağıdaki kodu ekleyin:

  from __future__ import print_function
  import sys
  
  # The common module provides setup functionality used by the samples,
  # such as authentication and unique id generation.
  from shopping.content import common
  
 3. Benzersiz bir ürün kimliği tanımlayın ve ürün tanımını içeren bir sözlük oluşturun.

  my-insert.py komutunun sonuna aşağıdaki kodu ekleyin:

  offer_id = 'book#%s' % common.get_unique_id()
  product = {
     'offerId':
       offer_id,
     'title':
       'A Tale of Two Cities',
     'description':
       'A classic novel about the French Revolution',
     'link':
       'http://my-book-shop.com/tale-of-two-cities.html',
     'imageLink':
       'http://my-book-shop.com/tale-of-two-cities.jpg',
     'contentLanguage':
       'en',
     'targetCountry':
       'US',
     'channel':
       'online',
     'availability':
       'in stock',
     'condition':
       'new',
     'googleProductCategory':
       'Media > Books',
     'gtin':
       '9780007350896',
     'price': {
       'value': '2.50',
       'currency': 'USD'
     },
     'shipping': [{
       'country': 'US',
       'service': 'Standard shipping',
       'price': {
         'value': '0.99',
         'currency': 'USD'
       }
     }],
     'shippingWeight': {
       'value': '200',
       'unit': 'grams'
     }
  }
  
 4. Komut dosyası komut satırından çalıştırıldığında çalışan bir işlev oluşturun. İşlev, Content API ile etkileşim kurmak için bir hizmet nesnesi oluşturur, yapılandırma dosyasından satıcı kimliğini alır, isteği oluşturur ve API çağrısı yapmak için isteği yürütür.

  my-insert.py komutunun sonuna aşağıdaki kodu ekleyin:

  def main(argv):
   # Construct the service object to interact with the Content API.
   service, config, _ = common.init(argv, __doc__)
  
   # Get the merchant ID from merchant-info.json.
   merchant_id = config['merchantId']
  
   # Create the request with the merchant ID and product object.
   request = service.products().insert(merchantId=merchant_id, body=product)
  
   # Execute the request and print the result.
   result = request.execute()
   print('Product with offerId "%s" was created.' % (result['offerId']))
  
  # Allow the function to be called with arguments passed from the command line.
  if __name__ == '__main__':
   main(sys.argv)
  
  
 5. Komut dosyasını çalıştırmak ve API çağrısını yürütmek için bir terminal penceresinden googleads-shopping-samples/python/ adresine gidin ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

  python -m shopping.content.products.my-insert
  

  Arama başarılı olursa hizmet, terminale şu mesajı yazdırır: "offerId" teklif kimliğine sahip ürün oluşturuldu.

 6. Ürünün başarıyla eklendiğini doğrulamak amacıyla Merchant Center hesabınızdaki tüm ürünleri döndürmek için products.list yönteminde API Gezgini'ni kullanın.

  products.list yöntemi için API Gezgini'nde aşağıdaki değerleri girin:

  1. merchantId girin.
  1. Credentials (Kimlik Bilgileri) bölümünde Google OAuth 2.0 ve API key'i (Google OAuth 2.0) seçin.
  2. Yürüt düğmesini tıklayın.
  3. İstenirse Merchant Center hesabınızla ilişkili Google hesabıyla oturum açın.

  Ürün başarıyla eklendiyse ürün verileri, API gezgini yanıtında görünür.

Alışveriş reklamları ve ücretsiz listelemeler politikalarına uymak satıcıların sorumluluğundadır. Google Alışveriş, bu politikaları ihlal eden içerik veya davranış tespit edersek bu politikaları uygulama ve uygun şekilde yanıt verme hakkını saklı tutar.