Skonfiguruj Merchant Center

Ponieważ interfejs Content API umożliwia programową interakcję z Google Merchant Center, najpierw musisz skonfigurować i przetestować konto Content API.

Aby utworzyć i przetestować konto Merchant Center, wykonaj te czynności:

 1. Aby utworzyć nowe konto Merchant Center, wykonaj czynności opisane w artykule Rejestracja w Google Merchant Center.
 2. W Merchant Center skonfiguruj te ustawienia konta:
  1. Potwierdź adres URL witryny i zgłoś do niego prawa. Konta sprzedawców, którzy korzystają z zatwierdzonych zewnętrznych usług porównywania cen, nie muszą rezerwować witryn.
  2. Skonfiguruj ustawienia podatków (tylko Stany Zjednoczone).
 3. W Merchant Center znajdź swój identyfikator sprzedawcy, czyli numer w prawym górnym rogu strony, nad adresem e-mail konta.
 4. W eksploratorze interfejsów API metody products.list:

  1. Wpisz merchantId.
  1. W sekcji Dane logowania wybierz Google OAuth 2.0 i klucz interfejsu API.
  2. Kliknij przycisk Wykonaj.
  3. Jeśli pojawi się taka prośba, zaloguj się na konto Google powiązane z Twoim kontem Merchant Center.

Jeśli konto Merchant Center jest poprawnie skonfigurowane, żądanie zostaje zrealizowane i zwraca kod odpowiedzi HTTP 200. Skoro jednak utworzyłeś nowe konto, metoda products.list nie zwraca żadnych produktów. W dalszej części tego przewodnika dodasz usługę, a następnie wywołasz polecenie products.list jeszcze raz, aby potwierdzić, że operacja się udała.